Meld skade på bedriftskjøretøy

Hva har skjedd?


Kollisjon med annet kjøretøy
Kollisjon med annet kjøretøy
Andre skader på kjøretøyet
Andre skader på kjøretøyet
Påkjøring av dyr
Påkjøring av dyr
Tyveri/innbrudd
Tyveri/innbrudd
Glasskade
Glasskade