Valutaopsjon

Skal du betale eller motta et beløp i utenlandsk valuta? For å sikre deg mot tap ved valutasvingninger kan valutaopsjon være en god løsning.

  • Med valutaopsjon slipper du valutaveksling, og du reduserer dermed kursrisiko.
  • Det er valgfritt å kjøpe eller selge til avtalt valutakurs.
  • Valutaopsjon bidrar til fleksibel og trygg økonomi i fremtiden.

Fleksibel sikkerhet mot valutatap 

Avtaler du en valutaopsjon med oss, har du ingen plikt til å kjøpe eller selge et valutabeløp til en fast valutakurs, på et bestemt tidspunkt. Men retten til å gjøre det er likevel på din side. Ønsker du å benytte en valutakurs tre måneder frem i tid, kan du avtale dette med oss - og endre mening rett før du skal overføre eller motta et beløp. 

Siden valutaopsjon ikke begrenses av en bestemt valutakurs, kan du oppnå økt fortjeneste dersom valutamarkedet utvikles positivt. Den fungerer som en fleksibel forsikring mot valutatap, og bidrar til en trygg vekst for bedriften din.


Priser og vilkår

  • Du betaler basert på en gitt prosent av kontraktsbeløpet.
  • Forhold som påvirker prisen kan være: Volatiliteten (svingningene i finansmarkedene), valuta, løpetid, strike price (avstand i forhold til dagens kurs og fremtidig avtalt kurs).

Tips

Bestiller du varer fra utlandet i dag, med levering frem i tid, kan prisen på varene bli betraktelig høyere dersom kronen svekkes. Ved å kjøpe en valutaopsjon sikrer du deg mot uønskede valutasvingninger.