Nedbetalingslån

Nedbetalingslån er en langsiktig finansieringsform som sikrer fleksibilitet for din bedrift.

  • Ved å spre nedbetalingen over flere år, får bedriften mulighet til å gjøre store investeringer.
  • Har du behov for enda større handlefrihet, kan vi ta sikkerhet i andre verdier enn det du låner til.
  • Vurder om serielån eller annuitetslån passer best for dere.


Slik fungerer nedbetalingslån

Når du velger å finansiere med nedbetalingslån, blir du formell eier av det du skaffer deg. Vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Et nedbetalingslån kan tilpasses dine behov

  • Lån med flytende rente eller lån med rentesikring – eller en kombinasjon av disse
  • Annuitetslån eller serielån?
  • Nedbetalingstid
  • Din egenkapital 

 


Fast eller flytende rente?

Et nedbetalingsån kan ha fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse. Fastrentelån eller renteavtale kan ofte være lurt ved større finansieringer, som for eksempel eiendom. Ved å sikre renten får man forutsigbarhet, noe som kan være spesielt viktig i tilfeller hvor rentekostnaden er en vesentlig del av de totale utgiftene. 

Ved større låneforespørsler finnes det mulighet for å få innvilget NIBOR lån. 


Annuitetslån eller serielån?

Serielån belaster likviditeten mest i starten av nedbetalingstiden, men er det rimeligste alternativet på lang sikt. Ved et annuitetslån vil utgiftene derimot være lavere i startfasen.

Annuitetslån

Med et annuitetslån betaler du like mye i hver periode i hele nedbetalingstiden, så fremt renta ikke endres. Terminbeløpet vil være mindre i starten enn ved serielån.

Serielån

Ved serielån vil den delen av terminbeløpene som går til avdrag alltid være like, mens den delen som går til renter vil variere. Med andre ord vil terminbeløpene ved serielån falle over tid.


Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden vil ofte henge sammen med hva du investerer i. Verdien ved anskaffelsestidspunkt og hvor fort objektet faller i verdi vil være styrende i forhold til nedbetalingstiden.
Eksempelvis vil nedbetalingstid på fast eiendom ofte være opp mot 20 år, men investering i driftstilbehør vil ha kortere tid for tilbakebetaling.