Prosjektforsikring

Forsikringen sikrer de verdiene og den verdiskapningen som entreprenør og byggherre nedlegger på bygge- og anleggsplasser.

 • Verdier øker raskt i et prosjekt, og prosjektforsikringen sikrer disse verdiene helt fram til prosjektet er ferdigstilt.
 • Du kan velge mellom enkeltforsikring eller årsavtale.

Hva dekker forsikringen?

Vi tilbyr to avtaletyper:

 • Enkeltforsikring - forsikring av ett prosjekt. Forsikringen gjelder på det forsikringssted som fremgår av forsikringsbeviset.
 • Årsavtale - tar utgangspunkt i håndverkers/entreprenørens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret. Forsikringen gjelder på bygge -og anleggssteder i Norge. 


Grunnforsikringen

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade, og omfatter i tillegg: 

 • Bygge- og anleggsarbeid
 • Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
 • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
 • Arbeid bekostet og utført av byggherre
 • Riving og rydding 
 • Prisstigning 
 • Offentlig påbud fra myndigheter 
 • Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade 
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc 
 • Ansattes tøy og effekter
 • Egne materialer på fast lagersted 
 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg)
 • Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse 
 • Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon 

 

Sjekk om bedriften din trenger ekstra forsikringer

Trenger du å forsikre noe ut over det som er nevnt ovenfor? Vi har tilleggsdekninger som dekker de fleste behov. Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.

  


Ansvarsforsikring

I kombinasjon med prosjektforsikring, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg.


Snarveier