Forsikring av produksjonsdyr

(husdyrproduksjon)

Husdyrforsikring er tilpasset for gårdsdrift med produksjon av blant annet kjøtt, melk og egg. Vi tilbyr ulike forsikringspakker etter ditt behov.

Dekker ulykkesskader og sykdom som gjør at dyrene dør eller må avlives.
Kan utvides til å dekke driftstap ved skade og sykdom på husdyr.
Dekker tyveri av dyr og dyr som har kommet bort.
landbruk

Hva dekker husdyrforsikring?

Husdyrforsikringen dekker blant annet skader, sykdom og brann, samt driftstap tilknyttet disse. Du kan skreddersy forsikringen  og velge de dekningene som passer ditt behov:

Ulykke

Dekning Ulykke Driftstap ulykke
Skade ved ulykke som gjør at dyrene dør
Skade ved ulykke som gjør at dyrene 
totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
Skade ved ulykke som gjør at dyrene
må avlives av hensyn til dyrevernet
Tyveri og bortkomne dyr fra
driftsbygning, inn- og utmark*
 
Driftstap ved sykdom hos dyrene
som fører til nedsatt produksjon
 
Driftstap ved tyveri og bortkomne dyr
fra driftsbygning, inn- og utmark*
 
Avlingsvikt eget fôr Tilleggs-
dekning
Tilleggs-
dekning

*gjelder ikke for sau og geit

Sykdom

Dekning Sykdom Driftstap sykdom
Skade ved sykdom som gjør at dyrene dør
Skade ved sykdom som gjør at dyrene 
totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
Skade ved sykdom som gjør at dyrene
må avlives av hensyn til dyrevernet
Driftstap som følge av skade på lokaler
med husdyrproduksjon og produksjonsutstyr
 
Driftstap i produksjonen på grunn av
spesiell håndtering/fullstendig destruksjon
 
Tap etter ordre fra veterinærmyndigheter,
når det er oppdaget sykdomssmitte i besetningen
 
Avlingsvikt eget fôr Tilleggs-
dekning
Tilleggs-
dekning

Brann

Dekning Brann Driftstap brann
Brann som gjør at dyrene dør
Driftstap ved brann som gjør at dyrene blir skadet eller dør  
Avlingsvikt eget fôr Tilleggsdekning Tilleggsdekning

Dyr som kan forsikres

 • Ammeku og slaktedyr
 • Enkeltdyr
 • Geit
 • Hesteoppdrett
 • Honningproduksjon
 • Ridesenter
 • Sau
 • Slaktegris
 • Smågrisproduksjon
 • Slaktekylling
 • Storfe kjøtt og melk
 • Verpehøner

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du husdyrforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din gård.

Hva er IPID?

 

Skadeeksempler

Eksempler på skader der bonden har fått bruk for forsikringen


Kyr drept av ølboks

En ølboks ble kastet på et jorde. Sammen med innhøstingen ble boksen revet opp i skarpe biter i fôret til kyra. To kyr fikk indre blødninger og måtte avlives. Forsikringen dekker verdien på kyra.


Botulisme 

En rådyrkalv ble med i innhøstingen av fôret og 47 dyr måtte avvlives. I tillegg måtte gjødselkummen tømmes som spesialavfall. Forsikringen dekket alle utgiftene for dette.


Melkefeber

En feil i fôrblandingen førte til at flere dyr i besetningen fikk melkefeber. Forsikringen dekket både sykdom og avbruddstap.

Har dyrene dine fått skade eller sykdom?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


Dekning Ulykke Driftstap ulykke Sykdom Driftstap sykdom Brann Driftstap brann
Skade ved ulykke som gjør at dyrene dør        
Skade ved ulykke som gjør at dyrene 
totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
       
Skade ved ulykke som gjør at dyrene
må avlives av hensyn til dyrevernet
       
Tyveri og bortkomne dyr fra
driftsbygning, inn- og utmark*
         
Driftstap ved sykdom hos dyrene
som fører til nedsatt produksjon
         
Driftstap ved tyveri og bortkomne dyr
fra driftsbygning, inn- og utmark*
         
Skade ved sykdom som gjør at dyrene dør
       
Skade ved sykdom som gjør at dyrene 
totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
       
Skade ved sykdom som gjør at dyrene
må avlives av hensyn til dyrevernet
       
Driftstap som følge av skade på lokaler
med husdyrproduksjon og produksjonsutstyr
         
Driftstap i produksjonen på grunn av
spesiell håndtering/fullstendig destruksjon
         
Tap etter ordre fra veterinærmyndigheter,
når det er oppdaget sykdomssmitte i besetningen

 
       
Brann som gjør at dyrene dør        
Driftstap ved brann som gjør at dyrene blir skadet eller dør          
Avlingsvikt eget fôr Tilleggs-
dekning
Tilleggs-
dekning
Tilleggs-
dekning
Tilleggs-
dekning