Aksjehandel med megler

Vi tilbyr fullservice aksjehandel med mulighet for personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.

  • Du får personlig kontakt med megler for handel, rådgivning og oppfølging.
  • Vi har god kjennskap og kontakt med lokalt næringsliv og investormiljø.

Ta kontakt med vårt meglerbord direkte på telefon 51 91 53 00.


SpareBank 1 SR-Bank Markets er en betydelig markedsaktør med hensyn til blant annet balansekapasitet, distribusjonsnettverk og tilgang til spisskompetanse.

Vårt aksjebord tilbyr individuelt definert oppfølging, analyser, finansiering og tilgang til å handle:

  • Aksjer
  • Egenkapitalbevis
  • DerivaterRentepapirer
  • Exchange Traded Funds (ETF)
  • Exchange Traded Notes (ETN)