Betaling fra regnskapssystem

For å møte nye krav har vi lagd en ny løsning for regnskapsgodkjente betalinger, som kontrollerer at alle som utfører betalinger på vegne av bedriften også har godkjenningsrett på aktuelle kontoer i nettbanken. 


Slik kommer du i gang med ny løsning:

  1. Administrator i nettbanken må logge inn og koble sammen nettbank og regnskapssystem. Du finner det under menyvalget "Mine produkter" og "Koble til økonomisystem"
  2. Sjekk at den som skal godkjenne betalinger i regnskapssystemet også er bruker i nettbank bedrift og har godkjenningsrett på aktuelle kontoer. Dette sjekker du under menyvalget "Administrasjon" og "Brukere" i nettbanken. Hvem som skal godkjenne i regnskapssystemet, du selv eller regnskapsfører, bestemmer du i regnskapssystemet.  
  3. Den som skal godkjenne betalinger i regnskapssystemet må logge inn i nettbank bedrift én gang før første betaling godkjennes, slik at vedkommende er legitimert i bankens systemer. Deretter er du klar til å bruke den nye løsningen. 

Lurer du på noe? 

Da kan du chatte med en av våre dyktige rådgivere, og få hjelp med en gang.


Støtter ikke regnskapssystemet ditt regnskapsgodkjente betalinger? 

Da må du bruke integrert nettbank bedrift, som vil si at betalingene lages i regnskapssystemet mens du må ettergodkjenne dem i nettbanken. 
Klikk her for å ta i bruk integrert nettbank bedrift

Har du alle nettbankavtaler på plass?

For at regnskapsgodkjente betalinger skal fungere, må bedriften ha nettbank bedrift. Hvis regnskapsfører skal godkjenne betalinger, må du etablere en tilleggsavtale til nettbank bedrift.