Har du fått melding om å akseptere ny kundeavtale for din bedrift?

Det vil ikke medføre store endringer for
bedriften, men for å få tilgang til de nye prisene må du akseptere ny kundeavtale.

Slik kan du akseptere ny kundeavtale

Dersom du ikke ønsker eller har mulighet til å sende kundeavtalen per post, kan du kontakte oss på telefonnummer 91502002 for å akseptere avtalen med e-signering.

Har du ikke BankID? Last ned ny kundeavtale her som du signerer med ditt navn og sender til:

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Postboks 250
4068 Stavanger

Last ned ny kundeavtale her som du skriver ut og signerer med ditt navn. Stikk innom bankkontoret og lever den fysisk der.

På grunn av koronasituasjonen har mange av våre kontorer begrensede åpningstider. Sjekk tilgjengelighet og åpningstider for ditt nærmeste kontor her.

Husk at du må ta med din legitimasjon, opplyse om at du er kunde i SpareBank 1 SR-Bank og be om at de sender en kopi av kundeavtalen til
post@sr-bank.no.

Ny måte å betale for fondene dine

Endringen i prismodellen betyr at i stedet for at alle kostnader er inkludert i fondenes forvaltningshonorar, der banken mottar deler av forvaltningshonoraret i returprovisjon, vil prisen på de fleste fond i fremtiden bli todelt – en pris som forvalter skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som banken skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (formidlingshonorar). I flere tilfeller vil det føre til at den totale kostnaden for fondene blir billigere.

Dette betyr det for deg
  • Den nye betalingsmetoden vil føre til at den totale kostnaden for fondene dine i mange tilfeller vil bli billigere.
  • Sparingen vil ikke påvirkes, men måten vi tar oss betalt på endres. Du vil få bedre oversikt over hva du betaler til de ulike aktørene.
  • For å få nye priser må du akseptere ny kundeavtale. 

Hva betyr endringen for deg?

Endringen vi gjør nå kommer fra lovendringer i det europeiske regelverket MIFID II. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre en mer gjennomsiktig betalingsstruktur i investeringmarked.

Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond ikke har insentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

I tillegg ønsker vi å kunne være konkurransedyktig på priser.

Kort oppsummert endrer vi nå måten vi tar betalt for fond på. Dette gjør vi ved å innføre en Nettofondsmodell som gjør at vi ikke lenger får betalt av forvalter for å distribuere fond. Ved å akseptere avtalen gir du oss tillatelse til å konvertere dine fond til nettofond. Når fondet ditt er konvertert til et nettofond mottar vi ikke returprovisjon lenger, men kostnaden til banken skilles ut i et eget formidlingshonorar som du betaler direkte til banken. Vi setter ned prisen for formidling på flere fond som gjør at vårt fondsutvalg i sum blir billigere for deg i vår nye nettofondsmodell.  

Ikke alle fond er tilgjengelig som nettofond, og for disse beholdningene vil vi fortsatt motta returprovisjon, som i dag. 

I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine. Dette honoraret deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon.

I et nettofond betaler du bare forvaltningshonorar til fondsselskapet. Bankene eller distributørene må så legge på sin kostnad som direktebetaling fra kunden for at de tilbyr fondet i sitt fondsutvalg. Denne direktebetalingen kalles formidlingshonorar. Returprovisjonen som banken tidligere fikk av Fondsforvalter faller derfor bort.

Formidlingshonoraret vil i mange tilfeller være lavere enn den returprovisjonen vi tidligere belastet via fondsforvalteren, noe som betyr lavere kostnad for deg som kunde. For enkelte fond kan det være tilfeller hvor det er motsatt, at kostnaden kan være mer.

Hvilken avgift du betaler for fondene dine varierer for ulike typer fond.

Formidlingshonorar er et honorar som betales direkte til banken for tjenesten bankene leverer når du sparer og investerer i fond. Dette honoraret erstatter returprovisjonen vi tidligere mottok fra fondsforvalter. Honoraret beregnes ut fra din samlede fondsbeholdning.  

Formidlingshonoraret betales ved at det gjennomføres innløsning av fondsandeler. Dette trekkes fra fondet med høyest beholdning. Det gjøres automatisk og du trenger ikke å foreta deg noe selv. Formidlingshonoraret blir trukket etterskuddsvis hvert kvartal. Du kan også velge at dette skal trekkes som et beløp direkte fra en konto du oppgir.

Forvaltningshonorar er en årlig pris du belastes som betaling for distribusjon, markedsføring og forvaltning av fondet. Dette honoraret deles så i to mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon. Formidlingshonoraret vi nå innfører erstatter returprovisjon som vår inntekt fra fondsdistribusjon.

Du kan allerede i dag gi din aksept til endringene i kundeavtalen. Vi vil starte med å konvertere bruttofondene dine over til nettofond etter 30.04.2021. Konverteringen vil skje i løpet av mai/juni. Prisendringen iverksettes når fondet er konvertert til nettofond. Dersom fondet ditt ikke kan konverteres til et nettofond, vil prisen være lik som i dag.

Vårt fondsutvalg påvirkes ikke av endringer i prismodell. Vi gjør kontinuerlig vurdering av hva vårt tilbud skal være for at du skal ha et best mulig utvalg.

Noen fond vil fremdeles kun være tilgjengelige i bruttofondsversjon. Betalingen for disse fondene vil dermed følge gammel betalingsstruktur som gjør at banken mottar returprovisjon fra fondsforvalter på akkurat dette fondet og ikke direkte fra deg som kunde. Du som kunde betaler imidlertid et honorar til banken indirekte via totalprisen du betaler til forvalter.

På grunn av endringer i lovkrav, har vi gjort endringer som du må akseptere. Dette er i hovedsak godt nytt for deg. Dersom du ikke aksepterer, vil det kunne begrense hvilke fond du kan handle hos oss.

Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke være mulig å velge mellom den gamle og den nye prismodellen.

Dersom du har enkeltmannsforetak eller er registrert som selvstendig næringsdrivende i SpareBank 1SR-Bank, trenger du ikke å akseptere ny kundeavtale på vegne av foretaket. Det eneste du trenger å gjøre er å akseptere kundeavtalen i din private nettbank, den vil også være gjeldende for ditt foretak.

Kun daglig leder eller annen person med signeringsfullmakt kan signere den nye kundeavtalen. Informasjon om signeringsfullmakt for selskap finnes på Brreg.no

Her legger hver bank inn eget priseksempel

Våre formidlingshonorar

  • Aksjefond = 0,40 %
  • Indeksfond = 0,40 %
  • Kombinasjonsfond = 0,30 %
  • Rentefond = 0,10 %