Corporate Finance

Gjennom Corporate Finance får du en samarbeidspartner med unik plasseringsevne og et solid bransjenettverk.

Lokal og nasjonal plasseringsevne.
Høy kompetanse gjennom dyktige medarbeidere.

Høy kompetanse

SpareBank 1 SR-Bank Markets, avdeling Corporate Finance, er Sør- og Vestlandets ledende aktør innen Corporate Finance-tjenester. Vi har også samarbeid med internasjonale aktører ved transaksjoner utenfor Norge.


Tjenester

 • Vårt M&A team har solid erfaring fra transaksjonsprosesser. Vi tilbyr å håndtere prosessen fra start til mål, og vi sørger også for å koordinere med juridisk, revisjon og skattemessige rådgivere ved behov.

   

  Vårt M&A team bistår med gjennomføringen av:

   

  • Salg av virksomhet
  • Oppkjøp av selskap og utkjøp av virksomhet
  • Fusjoner og fisjoner
  • M&A rådgivning
  • Verdsettelse og rimelighetsvurderinger
  • Emisjonsbistand 
  • Joint venture
  • Restrukturering
 • Vi tilrettelegger egenkapitaltransaksjoner som børsnoteringer og private plasseringer. Vi kan gjennomføre større plasseringer av egenkapital på nasjonal basis sammen med våre samarbeidspartnere.

   

  Vi bistår med gjennomføringen av:

   

  • Børsnoteringer
  • Emisjoner og annenhåndssalg
  • Private plasseringer
 • Vi kan bistå i vurderinger rundt din bedrifts gjeldsfinansiering. Gjeldsfinansiering er ofte en viktig del av et selskaps driftsfinansiering. SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår i vurderinger rundt gjeldsfinansiering som en del av totaliteten. Vi har også solid erfaring fra tilrettelegging av obligasjonslån.

   

  Vi bistår med gjennomføringen av:

   

  • Tilrettelegging av obligasjonslån
  • Mezzanine finansiering
  • Gjeldskapasitetsanalyse
  • Covenantvurderinger
  • Verdivurdering
  • Restrukturering
  • Forhandling med kreditorer
 • Hos oss får du strategisk rådgivning i forbindelse med etablering eller restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår eiere av selskaper, styret, og/eller administrasjonen i selskapet med å ta strategisk riktige beslutninger. Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i en diskusjon rundt strategiske valg fra eiere, styre eller administrasjonen i et selskap, og det er derfor en fordel å involvere oss tidlig i strategiprosesser.

   

  SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår med:

   

  • Forstå og avgrense den strategiske utfordringen
  • Skissere løsningsalternativer
  • Prosesstyring
  • Strategisk partnersøk
 • Vi har solid erfaring med tilrettelegging av spare- og plasseringsprodukter. Vi tilrettelegger produkter for få personer, eller til mange via distribusjonsnettet lokalt i vårt eget markedsområde eller gjennom samarbeidspartnere i SpareBank 1.

   

  Vi kan bistå med følgende:

   

  • Egenkapitalsyndikering og lånefinansiering
  • Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet
  • Tilretteleggingsbistand ved kjøp og salg
  • Forretningsførsel
  • Forvaltning og oppfølging

   

  Aktuelle aktivaklasser:

   

  • Næringseiendom
  • Private equity feeder fond
  • High yield bonds
  • Shipping / offshore
  • Infrastruktur
  • Cleantech