Valutaprodukter

Vi gir gode råd om din rente- og valutastrategi og skreddersyr sikringsinstrumenter etter ditt behov.

industrial engineer at the lathe machine

Reduser risikoen

Bedrifter som importerer eller eksporterer varer fra eller til utlandet er eksponert for valutarisiko.

SpareBank 1 SR-Bank Markets kan hjelpe deg som kunde til å redusere denne risikoen gjennom et bredt utvalg av produkter.


globus ikon
  • Dersom man bestiller en vare fra utlandet i dag, med levering frem i tid, kan prisen på varen bli betraktelig høyere for importøren dersom kronen svekker seg fra den dagen man bestiller varen frem til betalingsdato.
  • En eksportør av varer fra Norge har inntekter i utenlandsk valuta, og kan i tiden fra bestilling til oppgjør risikere at kronen styrker seg slik at det tilsvarende kronebeløpet blir mindre enn først antatt.
hake sirkel ikon

Våre produkter


Kontakt oss

Valuta/rentemegler:
51 50 94 47

Skriv til oss:
markets@sr-bank.no