VPS-tjenester

Avdelingen for verdipapirservice bidrar med en rekke tjenester innenfor verdipapirmarkedet. 

A photo of mature businesswoman examining documents at desk. Concentrated professional is analysing papers in office. Executive is in formals.

Kontoførertjenester

Alle selskap som er registrert i VPS må ha en kontofører. Vi tilbyr kontoførertjenester både for utstedere og investorer, og har både privatkunder samt foretak og institusjonelle kunder.

Les mer om våre tjenester nedenfor.


ikon tjenester

Tjenester


Kontakt oss

Verdipapirservice:
51 50 93 30