Lønn og HR

Gjennom effektiv og moderne lønnsproduksjon leverer vi et fullverdig tjenestetilbud som inkluderer lønnskjøringer, rapportering til det offentlige, oppfølgning til NAV og øvrige ledd i lønnsprosessen.

Rett lønn til rett tid.
Oppfølging mot NAV.
Full kontroll på forsikring og pensjon for dine ansatte.

Vi kan hjelpe deg med

  • Innrapportering av opplysning om arbeidsforhold/personalopplysninger
  • Innrapportering lønn og andre ytelser, skattetrekk og AGA
  • Mottak av lønnsgrunnlag fra kunde
  • Utarbeidelse av lønnslipp til ansatte og andre
  • Lønnsrapport til kunde
  • Sammenstillingsoppgave lønn til ansatte og andre (årsoppgave)
  • Administrasjon av forsikringer
  • Administrasjon av pensjonsordninger

476 61 000