Om SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS

Engesund Fiskeoppdrett

Midt i det flotte øyriket i Fitjar finner vi den tradisjonsrike  familiebedriften Engesund Fiskeoppdrett, som produserer 3000 tonn laks hvert år.

- Fiskeoppdrett har vi god peiling på, men økonomi er ikke akkurat vårt fagfelt. Derfor henvendte vi oss til SpareBank 1 Regnskapshuset SR for å få råd og kompetent hjelp. De er alltid på offensiven og har blant annet hjulpet oss å ta i bruk nye og enklere dataløsninger, forteller Lisa Instefjord og daglig leder Svein Eivind Gilje. Sistnevnte er barnebarn av oppdrettspioneren Lars Kleppe, som startet oppdrett av regnbueørret allerede i 1964.

Svein Eivind har tydeligvis arvet morfarens foretaksomhet, for oppdrettsanlegget er i stadig utvikling. Familiebedriften har et eget visningssenter der Lisa tar imot skoleklasser og andre som vil se hvordan lakseoppdrett fungerer. Visningsanlegget har også selskapslokale og restaurantkjøkken med kortreist mat. Engesund Fiskeoppdrett er dessuten involvert i et rognkjeks-prosjekt, er hovedaksjonær i et settefiskanlegg og planlegger storsmolt-avdeling.

 - Vi søker til enhver tid å forbedre driften, både med tanke på økonomi og bærekraft. Da er det godt å ha et fremoverlent regnskapshus med på laget!

Engesund Fiskeoppdrett

  • Fitjar, Sunnhordland
  • Lakseoppdrett og visningssenter
  • Etablert i 1987
  • 5 lokaliteter i drift
  • 14 ansatte
  • Årlig omsetning: ca. 100 mill.