Regnskapstjenester

Vi hjelper din bedrift med alt innen regnskap -  fra bilagsføring, perioderegnskaper, årsoppgjør og rapportering til myndighetene.

Vi håndterer alle ledd i regnskapsprosessen.
Du kan være trygg på at bedriftens regnskap følger lover og regler.
Du får en å snakke med om bedriftens økonomi.

Vi kan hjelpe deg med

 • Bokføring
 • Merverdiavgift
 • Avstemming
 • Rapportering
 • Betaling av inngående faktura
 • Betaling av lønn
 • Betaling av skattetrekk
 • Betaling av arbeidsgiveravgift
 • Betaling av MVA
 • Betaling av andre krav
 • Årsregnskap med noter
 • Innsending til regnskapsregisteret
 • Skattemelding med vedlegg
 • Konsernregnskap med noter
 • Bistand med årsberetning
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Utstedelse av salgsdokument
 • Etterkontroll av fakturaer
 • Utsendelse av fakturaer
 • Faktureringsrapport
 • Oppfølging av purresaker
 • Oppfølging av inkassoforetak
 • Gjennomgang av interne rutiner
 • Oppsett av systemer og integrasjoner
 • Opplæring
 • Overføring av historisk data
 • Innlesing av ansatt-data
 • Oppbevaring etter gjeldende lover og regler, og spesifikke forhold regulert i oppdragsavtalen.
 • Tilbakelevering av regnskapsmateriale til kunden.

476 61 000