Corporate Finance

En samarbeidspartner med unik plasseringsevne og et solid bransjenettverk.

SpareBank 1 SR-Bank Markets, avdeling Corporate Finance, er Sør- og Vestlandets ledende aktør innen Corporate Finance-tjenester. Vi har også samarbeid med internasjonale aktører ved transaksjoner utenfor Norge.

landskapsbilde med skog og fjell.

Våre tjenester

Vårt M&A team har solid erfaring fra transaksjonsprosesser. Vi tilbyr å håndtere prosessen fra start til mål, og vi sørger også for å koordinere med juridisk, revisjon og skattemessige rådgivere ved behov. 

Vårt M&A team bistår med gjennomføringen av: 

 • Salg av virksomhet
 • Oppkjøp av selskap og utkjøp av virksomhet
 • Fusjoner og fisjoner
 • M&A rådgivning
 • Verdsettelse og rimelighetsvurderinger
 • Emisjonsbistand 
 • Joint venture
 • Restrukturering

Vi tilrettelegger egenkapitaltransaksjoner som børsnoteringer og private plasseringer. Vi kan gjennomføre større plasseringer av egenkapital på nasjonal basis sammen med våre samarbeidspartnere. 

Vi bistår med gjennomføringen av: 

 • Børsnoteringer
 • Emisjoner og annenhåndssalg
 • Private plasseringer

Vi kan bistå i vurderinger rundt din bedrifts gjeldsfinansiering. Gjeldsfinansiering er ofte en viktig del av et selskaps driftsfinansiering. SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår i vurderinger rundt gjeldsfinansiering som en del av totaliteten. Vi har også solid erfaring fra tilrettelegging av obligasjonslån. 

Vi bistår med gjennomføringen av: 

 • Tilrettelegging av obligasjonslån
 • Mezzanine finansiering
 • Gjeldskapasitetsanalyse
 • Covenantvurderinger
 • Verdivurdering
 • Restrukturering
 • Forhandling med kreditorer

Hos oss får du strategisk rådgivning i forbindelse med etablering eller restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår eiere av selskaper, styret, og/eller administrasjonen i selskapet med å ta strategisk riktige beslutninger. Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i en diskusjon rundt strategiske valg fra eiere, styre eller administrasjonen i et selskap, og det er derfor en fordel å involvere oss tidlig i strategiprosesser. 

SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår med: 

 • Forstå og avgrense den strategiske utfordringen
 • Skissere løsningsalternativer
 • Prosesstyring
 • Strategisk partnersøk

Vi har solid erfaring med tilrettelegging av spare- og plasseringsprodukter. Vi tilrettelegger produkter for få personer, eller til mange via distribusjonsnettet lokalt i vårt eget markedsområde eller gjennom samarbeidspartnere i SpareBank 1. 

Vi kan bistå med følgende: 

 • Egenkapitalsyndikering og lånefinansiering
 • Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet
 • Tilretteleggingsbistand ved kjøp og salg
 • Forretningsførsel
 • Forvaltning og oppfølging 

Aktuelle aktivaklasser: 

 • Næringseiendom
 • Private equity feeder fondHigh yield bonds
 • Shipping / offshore
 • Infrastruktur
 • Cleantech