Obligasjoner og sertifikater

Obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer.

Dame sitter på pult og ser på en pc. Foto.
Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere.
Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser.

Vilkår

  • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner kroner.
  • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden.

En alternativ investeringsform

Obligasjoner og sertifikater er investeringsalternativer som har oppnådd større fokus i økonomiske nedgangsperioder enn i oppgangstider. Den åpenbare årsak er at prisene stiger med fallende renter (og vice versa), og at det siden 1997 har vært en klar sammenheng mellom fallende aksjekurser og stigende kurser på obligasjoner og sertifikater.

I nyere tid har den finansielle kompetansen på området vært stadig økende. Dette har bidratt til mer kreative strukturer som ikke lenger utelukkende knytter obligasjoner og sertifikater opp mot rentebevegelsene i markedet. Fokuset har derfor dreid i retning av kredittvurderinger og opsjonselementer knyttet til utsteder og verdipapirene utstedt i deres navn.

Hånd med penger. illustrasjon.

Hvordan fungerer det?

SpareBank 1 SR-Bank Markets strukturerer og legger til rette for obligasjonslån i det norske markedet. Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken, og dessuten for å skape et annenhåndsmarked for gjeldsbrevene.

En slik løsning gjør det mulig å kvitte seg med uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider. De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.


Kontakt oss

Valuta/rentemegler:
51 50 94 47

Skriv til oss:
markets@sr-bank.no