– Husk melding til Brønnøysund etter årsmøtet

Det er tid for årsmøte i lag og foreninger. – Husk å sende oppdaterte opplysninger fortest mulig til Enhetsregisteret i Brønnøysund, oppfordrer Bedriftssenteret i SpareBank 1.

Styret i mange lag og foreninger forvalter til dels store fellesverdier på vegne av medlemmene sine. I den forbindelse oppstår det gjerne behov for å etablere en bankforbindelse.

Som en bedrift

Alle lag og foreninger må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å opprette en bankkonto.

På samme måte som i en bedrift, velger medlemmene noen personer til å sitte i et styre og gir disse (eller andre) fullmakt til å ta beslutninger på vegne av medlemmene (eierne). Det er bankens ansvar å påse at det kun er de personene som medlemmene har bestemt, som får tilgang til foreningens midler og kan disponere disse. Da er det opplysningene i Enhetsregisteret i Brønnøysund som gjelder, og det er dette banken forholder seg til.

Tusenvis av lag og foreninger

– Vi har tusenvis av lag og foreninger som kunder. Når vi nå går inn i "høysesongen" for årsmøter, med blant annet valg av nye styremedlemmer, er det viktig at oppdaterte opplysninger sendes Enhetsregisteret i Brønnøysund fortest mulig, sier banksjef sier John Retzius, som er leder av Bedriftssenteret i SpareBank 1 Østlandet. 

Hvorfor så viktig?

Alle lag og foreninger i Enhetsregisteret plikter fortløpende å melde fra om endringer. Men hvorfor er det så viktig?

– Henvender en nyvalgt kasserer seg til banken etter årsmøtet, sjekker vi opp mot Enhetsregisteret for å få bekreftet at han faktisk har verv og fullmakter i foreningen, eller hvem som kan gi han fullmakt til å for eksempel å disponere foreningens kontoer i nettbanken. Om foreningen på forhånd ikke har oppdatert med nytt styre, og hvem som har fullmakter, får den nye kassereren dessverre ikke utrettet noe som helst i banken før dette er gjort, opplyser John Retzius.

Lag og foreninger må altså selv legitimere de nye styremedlemmene sine ved å melde inn riktige opplysninger til Enhetsregisteret. Først etter at dette er gjort, kan banken ordne med ting som disposisjonsrett og lignende. Oppdaterte opplysninger om styret kan meldes til Brønnøysundregisteret i en samordnet registermelding via Altinn.

Anbefaler prokurist

SpareBank 1 anbefaler at lag og foreninger tildeler prokura til én eller flere personer. En prokurist har samme rettigheter som en daglig leder. Vi godtar per i dag signatur fra styreleder hvis daglig leder ikke er oppnevnt. Dersom styreleder ikke er tilstede, må hele styret signere.

Nettbank bedrift

Alle klubber, lag og foreninger må ha egen nettbank bedrift. Ordningen ved at utbetalinger skjer gjennom disponentens private nettbank, er opphørt. For å ivareta sikkerheten, er det mulighet for dobbel godkjenning av utbetalinger i nettbank bedrift.