Landbruk

I hverdagen er det mye å holde orden på. Vi hjelper deg slik at du får god oversikt over både privat- og bedriftsøkonomien din, så du får en enklere hverdag.


Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan vi hjelpe deg med tilpassede løsninger innen både kortsiktig og langsiktig finansiering.  

Hos oss får du forsikret alt det dyrebare i din gårdsdrifts verdikjede - alt fra driftsbygninger, maskiner og løsøre til selve produksjonen, husdyr - og ikke minst deg selv.

I tillegg tilbyr vi deg å delta på arrangementer for å bygge fagkunnskap og nettverk.

Vi er aldri langt unna og har lang erfaring med å finne gode løsninger til våre kunder  i landbruket, slik at du kan fokusere fullt og helt på driften av gården din.


Bli sett og hørt der du er

Ditt arbeid har stor betydning. Det er store forskjeller i rammebetingelsene for å drive jordbruk i de ulike delene av landet. Derfor vil vi at du skal møte våre rådgivere med fagkompetanse innen landbruk der du er. For ingen annen bank kan lokalt landbruk så godt som oss.


Vær en trygg bonde i alle ledd

Selv om maskiner må til for å bearbeide jorda og melke kyrne, er du det sterkeste og viktigste leddet i driften din. Hos oss får du forsikret alt det dyrebare i din gårdsdrifts verdikjede - alt fra driftsbygninger, maskiner og løsøre til selve produksjonen, husdyr - og ikke minst deg selv.Driver du gårdsbutikk, serveringssalg eller andre typer utsalg til privatkunder?

VippsGO gjør det enklere å ta betalt, og kundene kan få vareutvalget ditt i en app på mobiltelefonen. Det vil da bli mye enklere for kunden å kjøpe varer. 

Fordeler med VippsGO for deg i landbruket:

  • Du er ikke avhengig av at kunden har kontanter.
  • Du kan selge varene og tjenestene dine på gården, og ta betalt med Vipps på stedet.
  • Du kan selge varer og tjenester via sosiale medier, eller en annonse med egen Vipps-kode.
  • Du får full oversikt over salg og oppgjør.
  • Vipps kan brukes av alle uavhengig av bankforbindelse.

Du kan enkelt bruke VippsGO på for eksempel Bondens marked og andre lokale arrangementer.


Dette er lovpålagt for deg med ansatte

Skattetrekkonto

Har du ansatte i gårdsdriften din, er du etter skatteloven pliktig til å opprette en skattetrekkskonto

Pensjon

Alle bedrifter, med noen få unntak, må spare til pensjon for sine ansatte. I tillegg bør du tenke på din egen pensjon.

Yrkesskade-forsikring

I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben. 


Når du skal selge eller kjøpe gården

Enten gården skal omsettes i familien eller selges på det åpne markedet, bør du vie verdsetting, finansiering og skatt en ekstra tanke i prosessen.

Involver regnskapsføreren din

Det er flere tilleggsmomenter i regelverket som vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du gjør lurt i å involvere regnskapsføreren din allerede før eiendomsoverdragelsen. Her finner du mer informasjon om regnskapstjenester.