Kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Alle kunder over 18 år som hadde minimum 2500 kroner på konto 31.12.2018 kan stemme.


Flere kandidater skal velges

Du er invitert til å stemme i kundenes valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

I 2019 skal det velges til generalforsamlingen:

4 medlemmer i Rogaland
1 medlem på Agder

Valget foregår fom 25. mars til og med 8. april 2019.

Disse kandidatene kan du stemme på:

Kryss av for den eller de kandidatene du ønsker å stemme på. Du kan stemme på inntil 5 kandidater.

 

Kandidater på valg

Navn Adresse Født Yrke

Else Lill Horjen

4400 Flekkefjord

160462

Daglig leder

Siv Gausdal Eriksen

4009 Stavanger

180162

Regional leder

Lars Gøran Ulriksen

4345 Bryne

130272

Revisor

Svein Ove Alvestad

5561 Bokn

091162

Daglig leder

Svein Jacob Mathisen

4009 Stavanger

010555

Journalist

Stein Aarsland

4365 Nærbø

171187

Lærer

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Stiftelsen er SR-Banks største eier og har som formål å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen disponerer overskuddet til utdeling av gaver til allmennyttige formål