Samfunnsregnskap

    2016 2017
Strategisk Konsernstrategi Oppdatert Oppdatert
  CSR strategi Oppdatert Oppdatert
       
Verdiskaping Skatter og avgifter (mill kroner) *) 832 1 007
  Netto lønn/pensjoner og andre ytelser (mill kroner) 1 166 1 263
  Kontantutbytte aksjonærer (mill kroner) 575 1 087
  Vekstkapital, tilbakeholdt overskudd (mill kroner) 1 457 781
  Innkjøp varer og tjenester (mill kroner) 866 904
       
Samfunn/sosiale forhold Antall arbeidende årsverk inklusiv vikarer 1 172 1 218
  Friskhetsgrad 96,37 % 96,40 %
  Gjennomsnittsalder 44,7 44,8
  Organisasjonstilfredshet **) 900 79
  Avtale om inkluderende arbeidsliv Videreføres Videreføres
  Strategi for livsfasepolitikk Videreføres Videreføres
  Program for lederutvikling Videreføres Videreføres
  Antall møter i etisk utvalg 3 4
  Tilskudd/sponsing fra SpareBank 1 SR-Bank (mill kroner) 20 20
  Antall tilskudd gitt av Sparebankstiftelsen SR-Bank 358 402
  Sum tilskudd gitt av Sparebankstiftelsen SR-Bank (mill kroner) 29,1 57
       
Miljø Teknologisk avfall (tonn) 2,2 3,2
  Reduksjon i papirforbruk (tonn) 17,7 % 14,5 %
  Energiforbruk (kwh) 5 646 327 4 826 198
  Flyreiser 4 537 5 738
  Antall kilometer tilbakelagt ifb. med flyreiser 2 116 747 2 787 873
  Utslipp KgCO2 ifb. med flyreiser 341 356 453 249
  Antall kilometer tilbakelagt ved bruk av kjøretøy 617 291 319 886
  KgCO2 utslipp samlet bilpark 89 842 54 245
  Antall El-bil som del av bilpool 2 5
  Antall videokonferanserom 25 35