Konsernledelsen


Arne Austreid

administrerende direktør

Austreid (1956) har vært administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank siden januar 2011. Han er utdannet petroleumsingeniør og har en MBA (Master of Business Administration) fra Aberdeen University Scotland. Han har tidligere arbeidet i Transocean ASA og Prosafe SE, både offshore, onshore og i utlandet sist som President and CEO i Prosafe SE.

Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 94 156


Frode Bø

konserndirektør risikostyring

Bø (1968) tiltrådte stillingen som konserndirektør risikostyring i januar 2006. Han er utdannet Bachelor of Management og har i tillegg et Masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI. Fram til 2016 var han også 1. amanuensis II ved Universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 17 242

 


Inge Reinertsen

konserndirektør økonomi og finans

Reinertsen (1971) tiltrådte stillingen som konserndirektør økonomi og finans i februar 2010. Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank konsernet og har vært ansatt siden 2001.

Styreleder i SR-Boligkreditt AS, SR-Forvaltning AS og Finstart Nordic AS. Nestleder i styret i SpareBank 1 Boligkreditt AS og styremedlem i SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse, Monner AS og SpareBank 1 Markets AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 80 433


Ella Skjørestad

Konserndirektør kundetilbud og markedsføring

Skjørestad (1980) tiltrådte stillingen som konserndirektør kundetilbud og markedsføring i februar 2018. Hun har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun jobbet i Storebrand innen skadeforsikring og som ansvarlig for digitalt salg i Storebrand Direkte. I juni 2010 startet hun i SpareBank 1 SR-Bank som markedssjef for personmarkedet. Siden da har hun hatt stillinger som markedsdirektør og direktør for kundetilbud PM.

Styremedlem i BN Bank ASA.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 3 659


Glenn Sæther

konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling

Sæther (1966) tiltrådte stillingen som konserndirektør for strategi, innovasjon og utvikling i januar 2018. Han var tidligere konserndirektør for forretningsstøtte og utvikling. Han har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Styreleder i Finansparken Bjergsted AS. Styremedlem i SpareBank 1 Skadeforsikring AS, SMB Lab, FinStart Nordic og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 20 213


Jan Friestad

konserndirektør personmarked

Friestad (1966) tiltrådte stillingen som konserndirektør personmarked i august 2011. Han er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988.

Styreleder i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS. Styremedlem i SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Kredittkort og FinStart Nordic AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 37 768


Thor-Christian Haugland 

konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Haugland (1963) tiltrådte stillingen som konserndirektør kommunikasjon i 2005. Han er utdannet ved Høyskolen i Stavanger, University of Salford og Handelshøyskolen BI innen økonomi, kommunikasjon og ledelse. Han var tidligere salgs- og markedssjef for Radisson SAS i Stavanger og daglig leder av Brødrene Pedersen AS. Han har omlag 20 års erfaring fra ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank.

Styremedlem i Odin Forvaltning AS, Monner AS og Nordic Edge AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 18 450


Tore Medhus

konserndirektør bedriftsmarked

Medhus (1965) tiltrådte stillingen som konserndirektør bedriftsmarked i september 2000. Han er udannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI. Han har erfaring fra Elcon Finans, Forende Credit Finans og Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994.

Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS. Nestleder i BN Bank ASA. Styremedlem i Conecto AS, SpareBank 1 Factoring og Finstart Nordic AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 46 051


*Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 31. desember 2017. Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.