Administrerende direktør om 2018

Vi har tenkt langsiktig og drevet bærekraftig i snart 180 år

 

Året 2018 kan på mange måter beskrives med positivt fortegn.

Vi i SpareBank 1 SR-Bank startet året med besøk av daværende olje- og energiminister Terje Søviknes, i forbindelse med fremleggelse av vårt konjunkturbarometer. For hvert kvartal dette året har konjunkturbarometerets hovedindeks fortsatt å stige. Det er optimisme i hele Sør-Norge og det er et næringsliv i sterk vekst på Sør- og Vestlandet. Likevel er det fortsatt enkelte bransjer som har det vanskelig.

Bedre tider for de fleste bedriftene og folk flest, preger tallene som inngår i årsresultatet for 2018. Det gjelder både driftsresultatet på kroner 2 892 millioner før skatt, utlånsveksten i bedriftsmarkedet på 15,7% og reduksjonen i samlede nedskrivinger med om lag 219 millioner kroner i 2018 sammenlignet med forgående år.

Ny milepæl

Vi har også for alvor kommet i gang med Oslo-satsingen vår i 2018. Kanskje har det med påvirkning fra internasjonale impulser her på Sør- og Vestlandet å gjøre, at vi våger å tenke stort. Vi kaller oss en utfordrer som går i beina på de større kollegene våre i bransjen. Det gir resultater. I 2018 nådde vi en milepæl. Vi passerte 200 milliarder kroner i utlån. Det tok oss 165 år fra 1839 å nå de første 50 milliarder kronene i samlet utlån. Deretter tok det kun fem år å låne ut ytterligere 50 milliarder kroner. Ved inngangen til 2019, året konsernet markerer 180 år med bankdrift, har vi igjen doblet utlånsvolumet fra 100 til 200 milliarder. Samtidig har antallet ansatte i banken vært relativt uendret i perioden fra 1990. Dette viser akselerasjonen i konsernets endringstakt, og hvordan den teknologiske utviklingen har effektivisert driften.

Vi må tenke stort, og vi må tenke bredt for å kunne stå støtt i krevende tider sammen med kundene våre. Derfor har vi ambisjoner om å bli en bank for hele Sør-Norge. Samtidig må vi utvide det vi ser på som våre forretningsområder i dag. Oppstartsfabrikken vår FinStart Nordic er et bevis på det. Gjennom FinStart Nordic, som har en investeringsramme på 250 millioner kroner, har vi i 2018 gjort flere investeringer i nye selskaper for å bidra til å utvikle disse. Slik kan vi fremover får et større og bedre markedstilbud tilpasset kundenes behov.

Vi kan ikke sovne

FNs klimarapport viste i 2018, nok en gang, at gjennomsnittstemperaturen stiger fort og at klimaskapte endringer ikke er noe vi kan skyve foran oss. Klimaendringene og høyere temperatur er her, rett rundt neste sving. Derfor må vi ikke sovne.

I året som gikk kartla vi hva våre interessenter mener konsernet bør vektlegge innen bærekraft. Dette er viktig for å kunne prioritere vårt arbeid videre. Klimarisiko er et område som vi særlig vil legge vekt på. Gjennom å finansiere og investere har vi ansvar for å lede bedrifter og privatpersoner i en bærekraftig retning. Derfor har vi i 2018 tatt et strategisk veivalg og ansatt dedikerte ressurser som skal sikre at bærekraft integreres i både investerings- og finansieringsprosesser. Vi anerkjenner FNs 17 bærekraftsmål og stiller oss bak FNs 10 Global Compact-prinsipper for bærekraft. Klima, miljø og likestilling har vært sentrale områder som vi har arbeidet målrettet med i 2018.

Robust og lønnsom

De viktigste og største endringene vi har vært gjennom og tiltakene vi har satt i gang i 2018 omfatter geografisk ekspansjon, økt utvidelse av eksisterende forretningsmodell, kompetanseheving på tvers i konsernet og større innsats inn mot bærekraftsområdet. Konsekvensen av dette har vært økte investeringer og pådrag av flere kostnader. Likevel økte de samlede kostnadene med kun 62 millioner kroner sammenlignet med 2017. Effektiviteten i konsernet er fortsatt god, med en kostnadsprosent på 40,9%.

Med en avkastning på egenkapitalen på 11,3% viser vi at vår forretningsmodell er robust og lønnsom. Vi har stått stødig og drevet lønnsomt gjennom noen krevende år. Dette kan vi takke 1200 motiverte og kompetente medarbeidere for.

Det har alltid svingt og det vil alltid svinge på Sør- og Vestlandet. Jeg har tro på at driftige folk kan skape nye jobber og nye inntekter blant annet som en del av det av det grønne skiftet. Driftige folk har alltid sett etter mulighetene. Driftige folk har alltid evnet å tenke stort og begitt seg ut i det ukjente. Det er disse verdiene som driver oss.

Arne Austreid
Administrerende direktør
25. mars 2019