Bærekraft

SpareBank 1 SR-Bank er en ansvarlig samfunnsaktør

Samfunnsansvar er ikke noe vi får, det er noe vi tar. Gjennom den daglige driften og i forhold til våre interessenter tar SpareBank 1 SR-Bank sosiale og miljømessige hensyn. Det har vi gjort som en del av den daglige driften allerede fra opprettelsen av Egersund Sparebank i 1839. Siden den gang har det preget vårgrunnfilosofi.

Med god lokalkunnskap og nærhet til kundene, bidrar konsernet til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, som handler om å gi kraft til vekst og utvikling, samtidig som det føres en anstendig praksis i egenvirksomhet. Selv om vi som landsdelens største og ledende finanskonsern først og fremst fokuserer på våre nære omgivelser, er vi også opptatt av at alt det vi gjør skal være bærekraftig også i en global sammenheng.

Konsernet støtter UN Global Compact sine 10 prinsipper for bærekraft. All virksomhet i SpareBank 1 SR-Bank utøves til enhver tid innenfor gjeldende rammeverk i lover og forskrifter i Norge.