Styret


Dag Mejdell 

Styreleder

Dag Mejdell (1957) var konsernsjef i Posten Norge AS fra 2006 til 2016. Han var tidligere konsernsjef i Dyno Nobel ASA og Dyno AS. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Leder av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2016.

Styreleder i Norsk Hydro ASA, NSB AS, International Post Corporation CV og Telecomputing Finco AS. Nestleder i styret i SAS AB.

Antall styremøter i 2017: 20 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 25 000


Birthe Cecilie Lepsøe

Styremedlem

Birthe Cecilie Lepsøe (1971) er partner i Vest Corporate Advisors. Tidligere Finance Manager i Grieg Shipping Group, Bergen samt flere års erfaring fra shippingdivisjonen i DnB. Lepsøe er siviløkonom fra BI. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden januar 2008.

Styremedlem i Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Smedvig AS og Inventura Group AS.

Antall styremøter i 2017: 19 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 0


Kate Henriksen

Styremedlem

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2015.

Antall styremøter i 2017: 20 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 0


Tor Dahle

Styremedlem

Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som administrerende direktør i SR-Investering AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2013.

Styreleder i EM Software Partners AS og styremedlem i Sparebankforeningen i Norge.

Antall styremøter i 2017: 18 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 72 456 358


Therese Log Bergjord

Styremedlem

Therese Log Bergjord (1965) er CEO i Skretting Group. Tidligere Nordic Managing Director i Compass Group, administrerende direktør i ESS Support Services AS, Norwegian and Global Sales Director i Skretting, samt finansdirektør og kommersiell direktør i Pan Fish ASA. Hun er utdannet ved universitetet i Stavanger – finans/økonomi, markedsføring og entreprenørskap. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden april 2017.

Antall styremøter i 2017: 15 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 0


Jan Skogseth 

Styremedlem

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 og fram til 31. desember 2016. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden april 2017.

Styremedlem i Scatec Solar ASA og PSW Technology AS.

Antall styremøter i 2017: 19 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 3600


Kristian Kristensen

Ansattevalgt styremedlem

Kristian Kristensen (1982) er nestleder i Finansforbundet SpareBank 1 SR-Bank. Han har Bachelorstudiet i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Styremedlem i Finansforbundet, Rogaland. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2016.

Antall styremøter i 2017: 20 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 3 020


Sally Lund-Andersen

Ansattevalgt styremedlem

Sally Lund-Andersen (1961) er konsernhovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styreleder i Finansforbundet Rogaland. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden januar 2012. Varamedlem i styret i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.

Antall styremøter i 2017: 20 av 20
Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA*: 941


*Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 31. desember 2017. Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.