SR-Finans-fusjon


9. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for SpareBank 1 SR-Finans AS 2013, 2014 og 2015

10. Halvårsrapport etter verdipapirhandelloven for SpareBank 1 SR-Finans AS

11. Halvårsrapport etter verdipapirhandelloven for SpareBank 1 SR-Bank