Hvitvaskingsloven

Lurer du på hvorfor banken spør hvor pengene dine kommer fra?

3. januar 2016

15. april 2009 kom den nye hvitvaskingsloven. Banker og forsikringsselskaper er nå pålagt å stille privat- og bedriftskunder noen spørsmål som kan oppleves som uvanlige. Det kan hende at banken må spørre hvor pengene dine kommer fra og hva de skal brukes til. Myndighetene har pålagt oss å forsikre oss om at kundene våre ikke misbruker det finansielle systemet til å hvitvaske penger.

Nye og eksisterende kunder

Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder må være forberedt på å avgi mer informasjon enn de er vant med. Finansnæringen har selvsagt taushetsplikt om de opplysninger vi mottar fra våre kunder.

På nettsidene til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) kan du lese mer om hvitvaskingsloven og konsekvenser for deg som kunde.

Hva kan du som privat- eller bedriftskunde bli spurt om? Last ned pdf: Derfor må finansnæringen stille spørsmål.

Har du spørsmål om hvitvaskingsloven? Kontakt din rådgiver, kundesenter privat på telefonnummer 02002 eller kundesenter bedrift på telefonnummer 02008.


Hva er hvitvasking?

Transaksjoner som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling, anses som hvitvasking av penger. Utbytte fra skatteunndragelser, narkotikakriminalitet, bedragerier og annen økonomisk kriminalitet kan overføres fra A til B med en tilsynelatende god forklaring. Pengene kan bli plassert i lovlige varer og tjenester som fast eiendom, verdipapirer, forsikringsprodukter, nedbetaling av gjeldsbrevlån eller leasingavtaler. Når gjenstanden senere benyttes eller selges, fremstår pengene som lovlige eller "hvite". Kilde: FNO