Konsernledelsen

Konsernledelsen er administrende direktørs kollegium for overordnet ledelse av konsernets virksomhet.