Konsernledelsen

Konsernledelsen er administrende direktørs kollegium for overordnet ledelse av konsernets virksomhet.


Arne Austreid

administrerende direktør

Austreid har vært adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank siden 01.01.11.  Han er utdannet petroleumsingeniør og har en MBA (Master of Business Administration) fra Aberdeen University Scotland (1992 - 1995). Han har tidligere arbeidet i Transocean ASA og Prosafe SE, både offshore, onshore og i utlandet. Siste lederposisjon var President and CEO, Prosafe SE.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 88.378 SRBANK pr 08.02.2017 

Styreverv: Styremedlem: SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank1 Banksamarbeidet DA og styrets leder i Pilehagen Invest AS


Frode Bø

konserndirektør risikostyring og compliance

Bø er utdannet Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI (1992) og har i tillegg et masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI (2003). Han har erfaring fra Mobil Exploration Ltd., som avdelingssjef for finans/budsjett ved Kværner Rosenberg og økonomi-/administrasjonssjef ved Randaberg Sveiseindustri AS. Fram til 2016 har han vært 1. amanuensis II ved universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.  

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 17.242 SRBANK pr 08.02.2017 


Inge Reinertsen

konserndirektør økonomi og finans

Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen (1991-1995). Erfaring fra Arthur Andersen og Arthur Andersen Business Consulting som revisor og konsulent (1995-2001). Ansatt i Konsernet siden 2001. Har innehatt stilling som regionbanksjef for Haugesunds-regionen (2001-2007) og adm.dir. i SpareBank 1 SR-Finans (2007-2010).

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 77.093 SRBANK pr 08.02.2017 

Styreverv: Styreleder: SR-Boligkreditt AS, SR-Investering AS og SR-Forvaltning AS Nestleder: SpareBank 1 Boligkreditt Styremedlem: SpareBank 1 Gruppen Finans AS, SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse og Conecto Varamedlem: SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.


Glenn Sæther

konserndirektør forretningsstøtte og utvikling

Sæther har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI. Erfaring som regnskapsleder i Sandnes Kommune, konsulent og markedsansvarlig i Webcenter Unique ASA og som senior rådgiver i Helse Vest RHF. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 17.024 SRBANK pr 08.02.2017  

Styreverv: Styrets leder i Finansparken Bjergsted AS Styremedlem: SpareBank 1 Skadeforsikring AS, SR-Forvaltning AS, Riskaverven Borettslag og varamedlem i SR-Forvaltning AS


Jan Friestad

konserndirektør personmarked

Friestad er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger (1988) og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988. Har blant annet arbeidet som bedriftskonsulent, lokalbanksjef, regionbanksjef i bedriftsmarkedet, rådgiver for administrerende direktør og direktør forretningsutvikling i personmarkedet.  

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 34.512 SRBANK pr 08.02.2017  

Styreverv: Styreleder: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Styremedlem: Helse Stavanger HF og SpareBank 1 Mobilbetaling AS


Inglen Haugland 

konserndirektør organisasjon og HR

Haugland er høyskolekandidat i økonomi/administrasjon  fra Høgskolen i Stavanger (1996). Hun har også Master of Management BI (2009) og en MBA fra NHH (2015-2016). Hun har vært ansatt i ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank siden 1983. Fra 1999 har Haugland vært en del av ledelsen i privatmarkedsdivisjonen. Der har hun hatt ansvar for ulike enheter og områder, sist som regiondirektør for Midt Rogaland, inkludert bankens kundesenter.  

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank  ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående) 25.301 SRBANK pr 08.02.2017  

Styreverv: Styremedlem i SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse, Stiftelsen Jærmuseet og varamedlem i BN Bank ASA.

 

Thor-Christian Haugland 

Konserndirektør kommunikasjon

Haugland har sin utdannelse fra Høyskolen i Stavanger, University of Salford og Handelshøyskolen BI, innen økonomi, kommunikasjon og ledelse. Han var tidligere salgs- og markedssjef for Radisson SAS i Stavanger og daglig leder av Brødrene Pedersen AS. Han har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank. Han har blant annet innehatt stillingen som regionbanksjef for personkundemarkedet i Stavanger, bedriftskonsulent, pressetalsmann og markedskonsulent.

 Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 16.019 SRBANK pr 08.02.2017  

Styreverv: Styremedlem: Odin Forvaltning AS

 

 


Tore Medhus

Konserndirektør bedriftsmarked

Medhus er udannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI (1989). Han har erfaring som markedssjef/soussjef i Elcon Finans og Forenede Credit Finans og som Key Accont Manager i Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 42.705 SRBANK pr 08.02.2017  

Styreverv: Styreleder: SpareBank 1 SR-Finans og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS Nestleder: BN Bank ASA