Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare.


Disse bankene er med i alliansen

SpareBank 1 BV
Sparebanken Hedmark
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Oslo-Akerhus
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Østfold Akerhus

SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Lom og Skjåk
SpareBank 1 Nordvest
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
SpareBank 1 Modum
SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 Telemark

 

Disse selskapene er også tilknyttet alliansen og eid av flere av SpareBank 1-bankene:

SpareBank 1 Kredittkort AS, BN Bank ASA, SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH), Bank 1 Oslo Akershus AS, SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS, SpareBank 1 Markets AS.

 


 

For lokalsamfunn i mer enn 200 år

Få et lite innblikk i vår historie.


Organiseringen av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper. I tillegg inngår en rekke andre selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene.


SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 6 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder.

Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. 

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Conecto AS
SpareBank 1 Medlemskort AS
(SpareBank 1 Gruppen eier 51%, LO eier 49%)

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
SpareBank 1 SMN (19,5 %
Sparebanken Hedmark (11 %)
Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)
Bank 1 Oslo Akershus AS (1,4 %)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %).


SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA leverer forretningsplatformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler.

Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn: SpareBank 1.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%)
SpareBank 1 SMN (17,74%)
SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%)
Sparebanken Hedmark (11,3%)
SpareBank 1 Gruppen AS (10%)
Bank 1 Oslo Akershus AS (7,74%)