Video placeholder image

For lokalsamfunn i mer enn 200 år. Få et innblikk i vår historie.


Disse bankene er med i alliansen

SpareBank 1 BV
SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Hallingdal Valdres
SpareBank 1 Lom og Skjåk
SpareBank 1 Sørøst-Norge (Modum)
SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nordvest
SpareBank 1 Ringerike Hadeland
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Søre Sunnmøre
SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Østfold Akershus
SpareBank 1 Østlandet

I tillegg er SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS og BN Bank ASA selskaper som er tilknyttet alliansen og eid av flere av SpareBank 1-bankene.


Organiseringen av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper. I tillegg inngår en rekke andre selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene.


SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 8 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder.

Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. 

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Conecto AS
SpareBank 1 Factoring AS
SpareBank 1 Portefølje AS
SpareBank 1 Spleis AS
SpareBank 1 Medlemskort AS

Disse eier SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 prosent)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent)
SpareBank 1 SMN (19,5 prosent)
Samarbeidende SpareBanker AS (19,5 prosent)
SpareBank 1 Østlandet (12,4 prosent)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 prosent)


SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har det administrative ansvaret for samarbeidsprosesser og leveranser av tjenester til SpareBank 1-alliansen.

Selskapet leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler.

Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn: SpareBank 1.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS

Disse eier SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74 prosent)
SpareBank 1 SMN (17,74 prosent)
SpareBank 1 Nord-Norge (17,74 prosent)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74 prosent)
SpareBank 1 Østlandet (19,04 prosent)
SpareBank 1 Gruppen AS (10,0 prosent)