Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare.


Disse bankene er med i alliansen

 

Disse selskapene er også tilknyttet alliansen og eid av flere av SpareBank 1-bankene:

SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS, BN Bank ASA.


 

For lokalsamfunn i mer enn 200 år

Få et lite innblikk i vår historie.


Organiseringen av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper. I tillegg inngår en rekke andre selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene.


SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 8 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder.

Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. 

Datterselskaper

SpareBank 1 Forsikring AS

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

ODIN Forvaltning AS

Conecto AS

SpareBank 1 Factoring AS

SpareBank 1 Portefølje AS

SpareBank 1 Spleis AS

SpareBank 1 Medlemskort AS

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)

SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)

SpareBank 1 SMN (19,5 %)

Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)

SpareBank 1 Østlandet (12,4 %)

LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %)


SpareBank 1 Banksamarbeidet DA


SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har det administrative ansvaret for samarbeidsprosesser og leveranser av tjenester til SpareBank 1-alliansen.

Selskapet leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler.

Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn: SpareBank 1.

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Norge AS

SpareBank 1 Kundesenter AS

SpareBank 1 Verdipapirservice AS

SpareBank 1 ID AS

SpareBank 1 Axept AS

Disse eier selskapet

SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74 %)

SpareBank 1 SMN (17,74 %)

SpareBank 1 Nord-Norge (17,74 %)

Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74 %)

SpareBank 1 Østlandet  (19,04 %)

SpareBank 1 Gruppen AS (10 %)