Vår historie

SpareBank 1 SR-Bank har røtter tilbake til 1839.
Følg oss gjennom vår historie.

 
1839 - Tollbetjent Brodahl ser et behov i Egersund

Den første banken som i dag er en del av SpareBank 1 SR-Bank opprettes. Egersund Sparebank stiftes med en kapital på 56 specidaler, omlag 224 kroner. Det er sildefiske, salteri og eksport av fisk som gir folk flest inntekter og som skaper behovet for en sparebank.

1852 - Bøndene trenger verktøy og folk trenger mat

Midt på 1800-tallet skjer det en jordbruksrevolusjon i Rogaland. Bøndene trenger meieri og moderne redskaper for å øke matproduksjonen. Finnøy Sparebank, som senere blir SR-Bank, er blant de første bygdebankene som gir bøndene kreditt til de nye investeringene.

 

1913 - Lyse ideer fra det store utland

Theodor Nordaas ser bokstavelig talt lyset på verdensutstillingen i Paris i 1889, og tar med seg ideen om elektrisk lys hjem. 18 år senere kjøper Sands Herred Sparebank (Sand Sparebank), framtidens SR-Bank, fallrettighetene til Hiimsfossen som en gave til kommunen. Flere sparebanker følger modellen og gir lys til folket.

1976 - Regionens nye behov for kapital fører til et forpliktende samarbeid

13 sparebanker går sammen og danner Sparebanken Rogaland. To av disse bankene utgjorde totalt elleve selvstendige sparebanker som var sammenslått på et tidligere tidspunkt. SR-Bank får en forvaltningskapital på 1,5 milliarder kroner og 350 ansatte. Funnet av Ekofiskfeltet i Nordsjøen sju år tidligere betyr store inntekter og massive investeringer i Rogaland. Det er regionens nye behov for kapital som er bakgrunnen for det forpliktende samarbeidet.

1994 - Et nødvendig grep for å styrke egenkapitalen

SR-Bank (Sparebanken Rogaland) noterer grunnfondsbevis på Oslo Børs. Dette er et nødvendig grep for å styrke bankens egenkapital i en vanskelig tid for norske banker.

1996 - Starten på en landsdekkende allianse

SR-Bank er med på å danne SpareBank 1. En allianse som består av SR-Bank, Sparebanken Nord Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Midt Norge. Bankene samarbeider under SpareBank 1 navnet om forsikringsprodukter, fondsforvaltning, finanstjenester, teknologi og merkevarebygging.

2012 - På børs for å skape verdier for regionen

SpareBank 1 SR-Bank omdannes til ASA for fortsatt å kunne leve opp til sin hensikt; å skape verdier for regionen vi er en del av. Viktigst er det å kunne dekke regionens behov for kapital. 

2021 - Vokser mest utenfor Rogaland

Vi skal gi kraft til vekst og utvikling. SpareBank 1 SR-Bank har over 350.000 kunder og har passert over 219 milliarder kroner i brutto utlån. Vi er det nest størst norske finanskonsernet, og har en nasjonal distribusjon. SpareBank 1 SR-Bank har fysisk tilstedeværelse i Rogaland, Vestland, Agder samt i Oslo. Hovedkontoret ligger i Stavanger, og Rogaland er det fylket der konsernet har sterkest posisjon. Den største andelen av bankens totale utlånsvekst skjer nå utenfor Rogaland.

Video placeholder image
2039

Vi har bena godt plantet i Sør-Norge, men holder blikket langt fremme for å endre oss i takt med kundene. Som en av landsdelens mest attraktive leverandører av finansielle tjenester, er vi mer enn en bank og selve symbolet på sørvestlandsk styrke til å skape.