Vår historie

SpareBank 1 SR-Bank har røtter tilbake til 1839.
Følg oss gjennom vår historie.

  • Den første banken som i dag er en del av SpareBank 1 SR-Bank opprettes. Egersund Sparebank stiftes med en kapital på 56 specidaler, omlag 224 kroner. Det er sildefiske, salteri og eksport av fisk som gir folk flest inntekter og som skaper behovet for en sparebank.

  • Midt på 1800-tallet skjer det en jordbruksrevolusjon i Rogaland. Bøndene trenger meieri og moderne redskaper for å øke matproduksjonen. Finnøy Sparebank, som senere blir SR-Bank, er blant de første bygdebankene som gir bøndene kreditt til de nye investeringene.

  • Theodor Nordaas ser bokstavelig talt lyset på verdensutstillingen i Paris i 1889, og tar med seg ideen om elektrisk lys hjem. 18 år senere kjøper Sands Herred Sparebank (Sand Sparebank), framtidens SR-Bank, fallrettighetene til Hiimsfossen som en gave til kommunen. Flere sparebanker følger modellen og gir lys til folket.

  • 13 sparebanker går sammen og danner Sparebanken Rogaland. To av disse bankene utgjorde totalt elleve selvstendige sparebanker som var sammenslått på et tidligere tidspunkt. SR-Bank får en forvaltningskapital på 1,5 milliarder kroner og 350 ansatte. Funnet av Ekofiskfeltet i Nordsjøen sju år tidligere betyr store inntekter og massive investeringer i Rogaland. Det er regionens nye behov for kapital som er bakgrunnen for det forpliktende samarbeidet.

  • SR-Bank (Sparebanken Rogaland) noterer grunnfondsbevis på Oslo Børs. Dette er et nødvendig grep for å styrke bankens egenkapital i en vanskelig tid for norske banker.

  • SR-Bank er med på å danne SpareBank 1. En allianse som består av SR-Bank, Sparebanken Nord Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Midt Norge. Bankene samarbeider under SpareBank 1 navnet om forsikringsprodukter, fondsforvaltning, finanstjenester, teknologi og merkevarebygging.

  • SpareBank 1 SR-Bank omdannes til ASA for fortsatt å kunne leve opp til sin hensikt; å skape verdier for regionen vi er en del av. Viktigst er det å kunne dekke regionens behov for kapital. Konsernet har omlag 150 milliarder kroner i forvaltningskapital og rundt 1300 ansatte.