SR-Forvaltning

Forvaltningshus med spesialkompetanse innen porteføljeforvaltning.

Fokus på langsiktig avkastning

SR-Forvaltnings investeringsfilosofi er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig. Verdiene blir investerert i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne – en strategi som har gitt solide resultater over tid.

SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester:

Hvilke fond forvalter vi?

SR-Forvaltning forvalter SR-Bank Fondene som vi mener skal kunne passe for alle, enten du ønsker høyere eller lavere risiko når det gjelder sparepengene dine. Vi tilbyr et bredt utvalg av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond.