SR-Forvaltning

Bankens forvaltningshus med spesialkompetanse innen porteføljeforvaltning.

Fokus på langsiktig avkastning

SR-Forvaltnings investeringsfilosofi er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig. Verdiene blir investerert i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne – en strategi som har gitt solide resultater over tid.

SR-Forvaltning tilbyr i dag to tjenester:

Hvilke fond forvalter vi?

SR-Forvaltning har ansvar for bankens egen fondsportefølje, SR-Bank Fondene, og kan vise til solide resultater og god avkastning opp gjennom årene.

Disse fondene skal kunne passe for alle, enten du ønsker høyere eller lavere risiko i dine investeringer. Vi tilbyr et bredt utvalg av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond.