Innkalling til valgmøte

Vi har gleden av å invitere andelseierne i SR-Bank Fondene til valgmøte, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 12 via videokonferanse.

Valgmøtet vil ha følgende agenda:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
  • Administrerende direktør Helge H. Helgø redegjør for valget
  • Valg av andelseiervalgt styremedlem
  • Innsendte spørsmål fra andelseierne

Tid: Tirsdag 22. juni 2021

Sted: Videokonferanse


En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Påmelding skjer enten ved å sende oss en mail til forvaltning@sr-bank.no eller per telefon 47 64 68 65