Innkalling til valgmøte

Det vil bli avholdt valgmøte for alle andelseierne i SR-Bank Fondene som forvaltes av SR-Forvaltning AS.

Valgmøtet vil ha følgende agenda:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
  • Administrerende direktør Helge H. Helgø redegjør for valget
  • Valg av andelseiervalgt styremedlem og varamedlem
  • Innsendte spørsmål fra andelseierne

Tid: Onsdag 19. juni 2019

Sted: SR-Forvaltning sine lokaler
i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger


En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Beregningen gjøres på grunnlag av andelsverdi etter sist kunngjorte kurs. Dine andeler per 18. juni 2019 vil være avgjørende for beregning av din stemmerett.