Vedtektsendringer


Kunngjøring av vedtektsendringer i våre fond:

Vi har gjort følgende vedtektsendringer i våre fond. Her finner du informasjon om endringer i våre fond.

 

Den 08.09.2020 godkjente Finanstilsynet vedtektsendringer. Denne endringen vil først tre i kraft fra 01.04.2021, og gjelder følgende verdipapirfond:

Verdipapirfondet SR-Bank Verden

Verdipapirfondet SR-Bank Norge

Verdipapirfondet SR-Bank Utbytte

Verdipapirfondet SR-Bank 20

Verdipapirfondet SR-Bank 50

Verdipapirfondet SR-Bank 80

Verdipapirfondet SR-Bank Kreditt

Verdipapirfondet SR-Bank Rente

Endringen innebærer at det innføres en mekanisme som kalles svingprising for å beskytte eksisterende andelseiere. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres, jf. verdipapirfondloven § 4-14 sjette ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er innløsningsgebyr i våre fond.

 

Den 15.01.2021 godkjente Finanstilsynet vedtektsendringer. Vedtektsendringene gjelder følgende verdipapirfond:

Verdipapirfondet SR-Bank Verden

Verdipapirfondet SR-Bank Norge

Verdipapirfondet SR-Bank Utbytte

Verdipapirfondet SR-Bank 20

Verdipapirfondet SR-Bank 50

Verdipapirfondet SR-Bank 80

Endringen innebærer at det etableres to nye nettoandelsklasser i de nevnte fondene. Det etableres en nettoandelsklasse der det betales ut utbytte til andelseierne, og en nettoandelsklasse der utbytte reinvesteres i fondene. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres, jf. verdipapirfondloven § 4-14 sjette ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er innløsningsgebyr i våre fond.