Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033