Thor-Christian Haugland
Konserndirektør kommunikasjon
+47 480 31 633