Bærekraft


Som en viktig rettesnor følger vi UN Global Compacts sine

10 prinsipper for bærekraft.

I årsrapporten 2016 kan du lese hva konsernet har gjort på samfunnsansvarområdet det siste året. 

Her finner du retningslinjene vi jobber etter når det gjelder:

  • Etikk og antikorrupsjon
  • Krav til investeringer
  • Krav til våre leverandører

Lokal verdiskapning

SpareBank 1 SR-Bank skal gi kraft til vekst og utvikling i regionen. Det er folk og bedrifter som har evnene, ideene og gjennomføringsviljen til å drive utviklingen av samfunnet framover.  Vår viktigste oppgave  er å gi folk og bedrifter i regionen  den økonomiske kraften som trengs for at de skal lykkes. Vår kapital blir til nye arbeidsplasser og gjør det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Det er vårt viktigste samfunnsansvar.