Samfunnsansvar


Samfunnsansvar er ikke noe vi får, det er noe vi tar. Det har vi gjort som en del av den daglige driften allerede fra opprettelsen av Egersund Sparebank i 1839.