Samfunnsansvar

Kundenes valg til generalforsamling

Kom med forslag til kandidater til kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Lokal verdiskapning

SpareBank 1 SR-Bank skal gi kraft til vekst og utvikling i regionen. Det er folk og bedrifter som har evnene, ideene og gjennomføringsviljen til å drive utviklingen av samfunnet framover.  Vår viktigste oppgave  er å gi folk og bedrifter i regionen  den økonomiske kraften som trengs for at de skal lykkes. Vår kapital blir til nye arbeidsplasser og gjør det mulig for flere å kjøpe egen bolig. Det er vårt viktigste samfunnsansvar.