Bærekraftsmål

For 2018 planlegges følgende tiltak:

  • Fortsette å redusere den samlede bruken av papir, det samlede energiforbruket, redusere antall flyreiser og øke bruken av videokonferanser.
  • Inkludere natur og miljø i de etiske retningslinjene til konsernet.
  • Gjennomføre vesentlighetsanalyse og vurdere tilslutning til relevante nasjonale og internasjonale standarder innen bærekraft og rapportering.
  • Starte utviklingen av bærekraftige produkter og tjenester.
  • Ytterligere forbedre konsernets hjemmesider hva angår rapportering og synliggjøre de tiltak og de aktiviteter som gjennomføres relatert til bærekraft.
  • Analysere forskjeller mellom kvinner og menn i konsernet, for så å om nødvendig innføre tiltak for å sikre en kultur og et arbeidsmiljø der det aktivt stimuleres til likestilt karriere or begge kjønn i hele konsernet.