Bærekraftsmål

Vår bærekraftsstrategi fram mot 2021

· Bærekraftstrategien skal tydeliggjøre og være retningsgivende for SR-Banks arbeid med bærekraft, og støtte medarbeidere og ledere i beslutninger og dagligarbeid.

· SR-Bank har som mål å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft, og tar ansvar for miljøutfordringene samfunnet står ovenfor.

· Banken skal ikke, verken direkte eller indirekte, medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Dette gjelder både internt og i forhold til samfunnet for øvrig.

· Bærekraftansvaret omfatter produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger, markedsføring, anskaffelser, eierstyring og selskapsledelse. I tillegg omfattes internt arbeid med HMS, etikk og miljøeffektivitet av vår definering av bærekraft.

Les mer: SpareBank 1 SR-Banks bærekraftsstrategi (pdf)