Etiske retningslinjer

Handlingsregler (Code of conduct)


I SpareBank 1 SR-Bank:

1. har alle medarbeidere taushetsplikt

2. skal medarbeidere ha ordnet privatøkonomi

3. skal medarbeidere under ingen omstendigheter benytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler eller opptre på en slik måte at det kan skade konsernets omdømme

4. skal alle medarbeidere arbeide aktivt for å oppnå et godt arbeidsmiljø med tillit og respekt for hverandre

5. skal ingen medarbeidere drive egenhandel i eiendom i strid med konsernets retningslinjer

6. skal ingen medarbeidere drive egenhandel i verdipapirer i strid med konsernets retningslinjer

7. skal alle medarbeidere kjenne til og følge konsernets retningslinjer om informasjonsteknologi

8. skal alle medarbeidere vise varsomhet i forhold til habilitet

9. kan ingen medarbeidere drive privat forretningsvirksomhet eller delta i kommersielle styrer av noen art uten at konsernet er skriftlig underrettet og godkjenning foreliggerer

10. det utarbeidet egne retningslinjer for varslinger det konserndirektør for Kommunikasjon og informasjon som har det overordnede ansvar for all kommunikasjon med media

11. kan det få konsekvenser for ansettelsesforholdet dersom konsernets etiske retningslinjer ikke overholdes