Vår samfunnsstrategi

Bidra til en bærekraftig utvikling for det samfunn vi er en del av


Hensikt

Det lønner seg for SpareBank 1 SR-Bank å ta samfunnsansvaret på alvor. Det reduserer konsernets risiko, gir nye forretningsmuligheter, det gir ansatte trygghet og motivasjon i arbeidet og ikke minst bidrar det til et godt omdømme.


Vår strategi

SpareBank 1 SR-Bank skal gi kraft til vekst og utvikling i regionen. Da må vi tenke på hva som lønner seg på sikt, framfor kortsiktige gevinster dersom det kan ha uheldige konsekvenser for samfunnet rundt oss. Vi har tydelige retningslinjer for problemstillinger knyttet til miljø, etikk og sosiale forhold i alle deler av konsernets selskaper, inkludert forholdet til kunder og leverandører. Det betyr;

  • SpareBank 1 SR-Bank skal ikke krenke menneske- og arbeidstakerrettigheter, benytte seg av korrupsjon eller bidra til alvorlig miljøskade og/eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske.
  • Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard og god eierstyring og selskapsledelse. Konsernet følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”.
  • Åpenhet og dialog vektlegges i møte med konsernets interessenter. All kommunikasjon til alle målgrupper skal være åpen, sannferdig og tydelig.
  • Konsernets arbeidsmiljø skal være preget av mangfold, respekt og omtanke. Diskriminering og trakassering tolereres ikke.
  • Vi skal ha et aktivt forhold til klimautfordringen, blant annet gjennom å stille krav til miljøforebyggende tiltak i egen organisasjon. Konsernet skal ha en egen strategi og retningslinjer for miljø som årlig vurderes.
  • Konsernet skal ha retningslinjer for finansielle investeringer og da i henhold til UN Principles for Responsible Investments (PRI SpareBank 1 SR-Banks samfunnsengasjement skal bygge på norske standarder og FNs Global Compact. 

 

Omfang

SpareBank 1 SR-Banks samfunnsengasjement omfatter produkter og tjenester, markedsføring, anskaffelser og eierstyring og selskapsledelse så vel som internt arbeid med arbeidsmiljø, etikk og miljøeffektivitet.