Søk om støtte fra Sparebankstiftelsen


Vi støtter gode formål innen idrett, kultur, friluftsliv, oppvekst og samfunnssikkerhet gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank. 


Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 støttet over 1000 ulike organisasjoner

I høst ble 232 glade gavemottakere tildelt 27 millioner i Rogaland, Hordaland og Agder. Det er daglig leder Tor Dahle , gave-og kommunikasjonssjef Ellen Berg Instefjord og administrasjonssjef Marit Refvem som jobber med alle de ulike gaveprosjektene. De får også god hjelp av kunderåd, tidligere bankråd, som kjenner lokalmiljøene i regionen og ser hvor behovene er størst i de ulike delene av markedsområdet vårt. Styret i stiftelsen beslutter alle tildelingene.

Se listen over gode formål som fikk støtte høsten 2017

Bankens største eier

SpareBank 1 SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål som har kommet barn og voksne i vår landsdel til gode. Siden 2012 har det vært vår største eier, Sparebankstiftelsen SR-Bank, som tar denne viktige arven videre. 

Stiftelsen får inn 1200 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde. Beløpene som deles ut varierer fra 5000 kr og opp til 6 millioner. De fleste er engangssummer, mens andre prosjekter følger stiftelsen over flere år. Stiftelsen samarbeider med mange organisasjoner. I tillegg har en samarbeidsprosjekter med kommuner.

 

Hvem kan søke om støtte?

Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre med gode allmennyttige formål i Hordaland, Rogaland og Agder søke om støtte. 

Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på srstiftelsen.no