Søk om støtte fra Sparebankstiftelsen


Vi støtter gode formål innen idrett, kultur, friluftsliv, oppvekst og samfunnssikkerhet gjennom Sparebankstiftelsen SR-Bank. Runder 100 millioner i 2016

RINGVIRKNINGER: Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 støttet over 1000 ulike organisasjoner.

18. mai sendte stiftelsen ut svar til alle som har søkt om støtte denne våren. Det ble 220 glade gavemottakere som tildeles over 12 millioner. Det er daglig leder Tor Dahle og administrasjonssjef Ellen Berg Instefjord som jobber med utvelgelsen av prosjektene. De får også god hjelp av kunderåd, tidligere bankråd, som kjenner lokalmiljøene i regionen og ser hvor behovene er størst i de ulike delene av markedsområdet vårt.

Se listen over gode formål som fikk støtte her

Bankens største eier
Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden konsernet ble ASA i 2012 vært SpareBank 1 SR-Banks største eier. Mandatet er å være en god, langsiktig eier og støttespiller for SR-Bank og samtidig ta videre de gamle sparebanktradisjonene ved å dele av stiftelsens overskudd til allmennyttige formål. Stiftelsen får inn 1200 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde.

-I løpet av 2016 vil vi runde 100 millioner kroner i utdelte
midler. Beløpene varierer fra 5000 kr og opp til 6 millioner. De fleste er
engangssummer, mens andre prosjekter følger stiftelsen over flere år, forklarer Tor.

Stiftelsen samarbeider med mange organisasjoner. I tillegg har en samarbeidsprosjekter med kommuner.

 -I Stavanger har en i samarbeid med Stavanger Kommune etablert en lekepark på Storhaug, Bøygen. Det er en klatreinstallasjon som alle kan bruke laget av den lokale gründeren Ketil Dybvig. Det skal komme flere slike parker både i Hillevåg ved Vannassen, Dalane, Sandnes, i Kristiansand, Bergen og på Haugalandet. Parkene finansieres av gave fra stiftelsen og tippemidler, mens kommunen står for tilrettelegging og plassering.

 Stiftelsen har også noen hjertebarn som de brenner litt ekstra for.

 -Vi skal ta ansvar når det gjelder de svakeste i samfunnet og ta tak i de utfordringene som er aktuelle. Da tenker vi for eksempel på ungdom som faller utenfor på skolen og gode tiltak for integrering av flyktninger. Denne våren har vi også innvilget flere søknader fra idrettslag som ønsker å hjelpe barn og ungdom slik at de ikke faller utenfor aktiviteter på grunn av økonomi. Slik håper vi å være med på å ta ned terskelen for hvem som kan være aktive på fritiden blant barn og ungdom.

 

Hvem kan søke om støtte?

SpareBank 1 SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål som har kommet barn og voksne i vår landsdel til gode. I dag er det vår største eier, Sparebankstiftelsen SR-Bank, som tar denne viktige arven videre. Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre med gode allmennyttige formål i Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene søke om støtte. 

Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på srstiftelsen.no