Kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Alle kunder over 18 år som hadde minimum 2500 kroner på konto 31.12.2018 kan stemme.


Flere kandidater skal velges

Du er invitert til å stemme i kundenes valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

I 2019 skal det velges til generalforsamlingen:

4 medlemmer i Rogaland
1 medlem på Agder

Valget foregår fom 25. mars tom 8. april 2019.

Disse kandidatene kan du stemme på:

Kryss av for den eller de kandidatene du ønsker å stemme på. Du kan stemme på inntil ti kandidater.

 

Kandidater på valg

Navn Adresse Født Yrke

Åse Lill Kimestad

Mandal 1955 Ass. fylkesutdanningssjef
i Vest-Agder
Oddvar Skaiaa Grimstad 1941 Adjunkt
Aril Hestås Kristiansand 1964 Rådgiver
Stein Egenes Flekkefjord 1960 Daglig leder
Aina Helldal Bø Ytre Arna 1979 Advokat
Mona Røsvik Strømme Øvre Ervik 1955 Spesialsykepleier
Åge Eikeland Øvre Ervik 1961 Prosjekt manager
Lillian Bjelde Bergen 1973 Investor
Eyvin M.Olsen Stavanger 1948 Pensjonist
Jan Gunnar Mattingsdal Vigrestad 1987 Ingeniør
Brit Elisabeth Bratland Varhaug 1965 Økonomiansvarlig
Ingolf Steensnæs Torvastad 1958 Bedriftsleder
Stein Aarsland Vigrestad 1987 Lærer
Annelin Tangen Sandnes 1973 Selvstendig
næringsdrivende
Odd Netteland Stavanger 1954 Advokat
Egil Mønnich Stavanger 1951 Daglig leder
Jarle Braut Bryne 1946 Pensjonist
Einar Karsten Ask Rennesøy 1963 Selvstendig
næringsdrivende
Arvid Langeland Jørpeland 1969 Daglig leder
Tor Olav Schibevaag Stavanger 1975 Rådgiver,
forretningsutvikler

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Stiftelsen er SR-Banks største eier og har som formål å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen disponerer overskuddet til utdeling av gaver til allmennyttige formål