Vårt samfunnsansvar (CSR)


Et bredt fokus på samfunnsansvar

Alle private næringslivsaktører er til for å tjene penger, spørsmålet er hvordan vi tjener dem. Som en sterk regional aktør må vi ta vår del av ansvaret for samfunnsutviklingen, og med vår kraft kan vi påvirke leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig i en bærekraftig retning.

Å ta samfunnsansvar som finanskonsern handler om å ha god økonomi- og risikostyring. Det handler om å beskytte kundenes midler og personopplysninger. Det handler om høye etiske standarder for hvordan konsernets ansatte skal opptre og at vi i størst mulig grad tar hensyn til miljøet i måten vi driver virksomheten vår på. Dette er bare et par eksempler på vårt samfunnsansvar.

Les hele CSR-rapporten

Samfunnsansvaret illustreres godt gjennom de fire områdene under.

 


Økonomi

 • God selskapsstyring
 • Risikostyring
 • Kredittstyring
 • Lønnsomhet
 • Soliditet

Samfunn

 • Sysselsetting
 • IA-bedrift
 • Anti korrupsjon
 • Etiske retningslinjer
 • Svindelforebyggende tiltak
 • Vår hensikt "Vi skal gi kraft til vekst og utvikling i regionen"
 • Økonomiske tilskudd og sponsing
 • Kompetanseoverføring (ulike arenaer)
 • Innovasjon

Miljø

 • HMS
 • Hybridbiler
 • Videokonferanse
 • Leverandørkrav
 • Miljøsertifisering

HR

 • Etiske råd
 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok med fokus på verdier og holdninger
 • Opplæring