Kundenes valg til generalforsamling 2020


Kom med forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Generalforsamlingen består av:

23 medlemmer og 12 varamedlemmer fordelt på følgende valgdistrikt:

Rogaland: 15 medlemmer og 8 varamedlemmer
Agder: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer
Hordaland: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer

I 2020 skal det velges:

Rogaland: 5 medlemmer og 7 varamedlemmer
Agder: 1 medlemmer og 2 varamedlemmer
Hordaland: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Slik fungerer valget

Alle kunder i SpareBank 1 SR-Bank ASA kan velges som medlemmer til generalforsamlingen. For å stemme, må du være over 18 år og være kunde i SpareBank 1 SR-Bank ASA med minimum kr 2500 innestående på konto 31.12.2019. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater i perioden 4. - 17. februar.

Stem i nettbanken i perioden 16. mars til 30. mars

Basert på mottatte forslag, vil valgkomiteen i Sparebankstiftelsen SR-Bank fremme kandidater til generalforsamlingen. Listen vil bli publisert på sr-bank.no en uke før valget. Valget skal foregå på valgdager hvor det  kan avgis stemmer elektronisk i bankens nettbank i perioden.

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble etablert i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap (ASA) fra 1.januar 2012. Den eierløse kapitalen ble overført til Sparebankstiftelsen SR-Bank 1. januar 2012. Stiftelsen eier 72 419 305 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierandelen er 28,3 %.

Stiftelsens formål er å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige gaver.

Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank