Kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Alle kunder over 18 år som hadde minimum 2500 kroner på konto 31.12.2019 kan stemme.


Flere kandidater skal velges

Du er invitert til å stemme i kundenes valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Generalforsamlingen består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer.

I 2020 skal det velges:

Rogaland: 5 medlemmer og 7 varamedlemmer
Agder: 1 medlemmer og 2 varamedlemmer
Hordaland: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Valget foregår fom 16. mars til og med 30. mars 2020.

Disse kandidatene kan du stemme på:

Kryss av for den eller de kandidatene du ønsker å stemme på. Du kan stemme på inntil 19 kandidater.

 

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Stiftelsen er SR-Banks største eier og har som formål å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen disponerer overskuddet til utdeling av gaver til allmennyttige formål 

Kandidater på valg

Navn Adresse Født Yrke

Elisabeth Slettedal

4623 Kristiansand

1976

Daglig Leder

Karl Endre Igland

4580 Lyngdal

1964

Prosjektleder

Ingebjørg Ribe Rudihagen

4770 Høvåg

1957

SCI Mentor og Pedagog

Terje Johnsen

4405 Flekkefjord

1951

Konsulent

Svein Arne Eidsvik

5462 Herøysundet

1955

Leder/styreleder

Juliet Scheherazade Balgobin

5007 Bergen

1965

Daglig Leder

Kristin Arefjord Stave

5037 Bergen

1977

Business Development Manager

Monica Hannestad

5011 Bergen

1973

Daglig leder

Leif Sigurd Fisketjøn

4370 Egersund

1955

Ass regionsdirektør

Siri Ommedal

4309 Sandnes

1970

Daglig leder

Borgny Eik

4462 Hovsherad

1954

Sekretær

Brit Elisabeth Bratland

4360 Varhaug

1965

Økonomiansvarlig

Martin Gjeldsvik

4021 Stavanger

1949

Forsker

Frank Hoff Nilsen

4020 Stavanger

1981

TreasuryDealer

Ingolf Steensnæs

4260 Torvastad

1958

Bedriftsleder

Seyfi Akinci

4010 Stavanger

1995

Student

Annelin Tangen

4307 Sandnes

1973

Selvstendig næringsdrivende

Odd Netteland

4025 Stavanger

1954

Advokat

Egil Mønnich

4010 Stavanger

1951

Pensjonist

Arvid Langeland

4100 Jørpeland

1969

Daglig leder

Tor Olav Schibevaag

4044 Hafrsfjord

1975

Daglig leder