Kundenes valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SR-Bank


Alle kunder i SpareBank 1 SR-Bank ASA over 18 år som hadde minimum kr 2.500 på konto 31.12.2022 kan stemme.


Flere kandidater skal velges

Du er invitert til å stemme i kundenes valg til generalforsamling i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Generalforsamlingen består av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer fordelt på følgende valgdistrikt:

Rogaland: 15 medlemmer og 8 varamedlemmer.

Agder: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Tidligere Hordaland: 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

I 2023 skal det velges:

Rogaland: 4 medlemmer.

Agder: 2 medlemmer.

Valget foregår f.o.m. 9. mars t.o.m. 22. mars 2023.

Slik fungerer valget

Kryss av for den eller de kandidatene du ønsker å stemme på. Du kan stemme på inntil 9 kandidater.

Alle kunder i SpareBank 1 SR-Bank ASA kan velges som medlemmer til generalforsamlingen. For å stemme, må du være over 18 år og være kunde i SpareBank 1 SR-Bank ASA med minimum kr 2.500 innestående på konto per 31.12.2022.

 

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Stiftelsen er SR-Banks største eier og har som formål å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Stiftelsen disponerer overskuddet til utdeling av gaver til allmennyttige formål 

Kandidater på valg

    AGDER  

Navn

Født

Adresse

Yrke

Nina Føreland

1962

4639 Kristiansand

Organisasjonsdirektør

Siri Elisabeth Skagestad

1970

4440 Tonstad

Selvstendig næringsdrivende

Else Lill Horjen

1962

4400 Flekkefjord

Designer

       
  ROGALAND  

Navn

Født

Adresse

Yrke

Elisabeth Faret

1968

4042 Hafrsfjord

Administrerende direktør

Dag Ove Aksland

1965

4313 Sandnes

Regionsdirektør

Kurt Dyskeland

1971

4319 Sandnes

Butikksjef

Lars Gøran Ulriksen

1972

4345 Bryne

Daglig leder

Svein Jacob Mathisen

1952

4009 Stavanger

Programsekretær

Stein Aarsland

1987

4365 Nærbø

Lærer