Så lang tid tar det å spare 1 million kroner

Det er enklere enn du tror. 

Det er store ulikheter mellom folks pensjonsordninger. Felles for de fleste er at man får betydelig mindre å rutte med den dagen man går over i pensjonistenes rekker.

Å sikre seg en pensjonstid med nedbetalt bolig er for mange det viktigste sparemålet – da har man nemlig muligheten til å velge om man vil gå av med pensjon, eller jobbe lengre. Gjelden er nedbetalt og du er ikke avhengig av å måtte jobbe for å kunne betjene utgiftene dine.

Men med økt levealder og flere friske leveår kan det også være behagelig å ha en million eller to i kontanter i bakhånd til den dagen man går av med pensjon!
 

Fullt oppnåelig å bli millionær

Det tar litt tid å spare 1 million kroner – men det er fullt oppnåelig med god disiplin og langsiktighet.

Her ser du hva som skal til:

Antall spareår Månedlig sparebeløp Samlet oppspart beløp Forventet avkastning Samlet sparing og avkastning
10 år kr 5.663 kr 679.560 kr 320.440 kr 1.000.000
20 år kr 1.850 kr 444.000 kr 556.000 kr 1.000.000
30 år kr 775 kr 279.000 kr 721.000 kr 1.000.000

I eksempelet over har vi benyttet fondet Odin Aksje C. Fondet er 100 % aksjer og har høy risiko. Det betyr at du kan forvente høy avkastning på pengene, men må samtidig tåle store svingninger på verdien av pengene. Årlig forvaltningshonorat er 1,5 %. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

For hvert år vil avkastningen du har opptjent legges til den opprinnelige investeringen. Du får rente både på de opprinnelige sparepengene og rentene du har fått tidligere år – såkalt renters-rente effekt.

På sikt betyr dette at sparepengene vokser raskere for hvert år som går.
 

Hvilken spareordning passer for deg?

Det finnes mange ulike spareordninger. Har du lang tidshorisont har det historisk sett vist seg å være smart å holde en høy aksjeandel som vist i eksemplet. Da kan Aksjesparekonto være noe for deg - den gir lønnsomme og gode fordeler for folk flest.

Er sparepengene din øremerket til pensjon, og du har mulighet til å låse dem frem til du er 62 år, bør du følge med 1. november. Da kommer IPS, et nytt spareprodukt som belønner deg for å spare til pensjon med en skattefordel. 

 

 

Maren Stangeland Oftedal, produkteier sparing i SpareBank 1 SR-Bank