Den nye eldrebølgen

Det er ikke de gamle som er eldrebølgen - det er vi unge. 

Økt levealder, boligprisvekst og gjeldsvekst, og et lønnsnivå som ikke holder tritt med de økte utgiftene, kombinert med lavere pensjonsutbetalinger, gjør at mange må påregne å jobbe til langt oppe i 70-årene for å få det til å gå rundt.

Hvorfor er det dyrere å leve lengre?

Fra 1990 har forventet levealder i Norge økt med 7 år for menn og 4 år for kvinner. I de siste befolkningsfremskrivningene fra SSB er det ventet at levealderen vil fortsette å øke med om lag 5 år for kvinner og 7 år for menn frem mot 2060. Samtidig har antall friske leveår økt. Vi lever dermed også en større del av livet med god helse enn tidligere. Så langt så godt .Økt levealder må imidlertid finansieres.

At folk lever lengre koster – mye!

Et av hovedmålene med pensjonsreformen som kom i 2011 var derfor å unngå at pensjonskostnadene skulle bli høyere enn det norske samfunnet kan makte å betale ut i alderspensjoner – som følge av eldrebølgen.

Justert levealder

Levealdersjusteringen i pensjonsreformen er trolig det som kommer til å få størst betydning for folk flest. Dette gjelder både privatansatte og offentlige ansatte.

Levealdersjusteringen innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for akkurat ditt årskull.

Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen føre til at hver enkelt av oss får mindre alderspensjon

Det er derfor oss unge dette handler om, vi under 60!

Hvordan gå av som millionær?

I SpareBank 1 SR-Bank opplever vi en stor pågang av sparesultne vest- og sørlendinger. 

Les også: Så lang tid tar det å bli millionær

Det finnes mange ulike spareordninger. Har du lang tidshorisont har det historisk sett vist seg å være smart å holde en høy aksjeandel som vist i eksemplet. Da kan Aksjesparekonto være noe for deg - den gir lønnsomme og gode fordeler for folk flest.

Er sparepengene din øremerket til pensjon, og du har mulighet til å låse dem frem til du er 62 år, bør du følge med 1. november. Da kommer IPS, et nytt spareprodukt som belønner deg for å spare til pensjon med en skattefordel. 

Sjekk din pensjon, spar til pensjon på egenhånd og betal ned gjelden frem mot pensjonsalder. Da vil du ha råd til det meste når du skal leve lenge.

Sjekk din pensjon her. (Krever innlogging med Bank ID)

Kilder: Perspektivmeldingen 2017, Regjeringen.no, Finans Norge og SSB