Den store spareguiden

Få full oversikt over sparemulighetene og skattefordelene!

Aksjesparekonto, IPS, Pensjonskonto og BSU. Hva passer best for deg?

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

IPS er et pensjonsspareprodukt som lønner seg for alle som betaler inntektsskatt. I en IPS-avtale kan du spare inntil 15.000 kroner i året, og få en skattefordel på inntil 22 %.

 • Sparesaldoen kan du begynne å ta ut ved fylte 62 år, som annen pensjon. Utbetalingen må gå over minst 10 år og til du fyller 80 år.
 • Pengene er fritatt fra formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden.
 • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak, 24 prosent. Prosentsatsen kan endre seg frem til du tar ut pensjonen. 
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis.
 • For å få fradraget for 2017 må du opprette sparing før 29.12 kl. 12.00.
 • Når du sparer i IPS plasseres pengene dine i fond. Det er alderen din som avgjør andelen aksjer. Vår forvaltning (100% aksjer) er i teten de siste 3, 5 og 10 år ifølge Pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene! Sjekk selv: https://www.norskpensjon.no/rapportering/view
 • Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
 • Ønsker du ikke å binde sparepengene dine? Da kan pensjonskonto være noe for deg. 

Opprett IPS her. 

Les også: IPS eller pensjonskonto - hva bør du velge?
 

Aksjesparekonto

Regjeringen har åpnet opp for aksjesparekonto slik at det norske folk kan kjøpe og selge fond og aksjer uten at det utløser skatt på gevinst. Sparer du i aksjefond, anbefaler vi deg å flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto. Det er både enkelt og lønnsomt.

 • I en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond uavhengig av fondsleverandør og aksjer/egenkapitalbevis på ett sted. Du kan enkelt bytte fond. Det koster ingenting, og det utløser ikke gevinstbeskatning.
 • Du skatter først når du tar gevinsten ut fra aksjesparekonto.
 • Det koster ingenting å ha Aksjesparekonto i SpareBank 1 SR-Bank, og det er ingen gebyrer ved kjøp eller salg av fond.
 • Du kan flytte aksjer og aksjefond inn i Aksjesparekonto før nyttår uten å utløse gevinstbeskatning.

Opprett Aksjesparekonto her.


BSU – Boligsparing for unge

En BSU-konto kan opprettes når du fyller 18 år og du kan spare til og med det året du fyller 33. Pengene du spares må brukes på bolig, enten som egenkapital eller for å betale ned på boliglånet. BSU er den desidert mest gunstige skattefavoriserte spareformen – med en «statsgarantert avkastning» på 20% i form av skattefradrag.

 • Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, totalt 300.000 kroner.
 • Du får 20% skattefradrag av beløpet du sparer, opp til 5.000 kroner pr år.

Opprett BSU-konto her.

Video placeholder image