Markedskommentar Næringseiendom april 2017

Markedet i Stavanger-regionen

Stabil utvikling – men fortsatt høy ledighet på kontorareal i regionen


HOVEDPUNKTER I ÅRETS UNDERSØKELSE:

• Den totale ledigheten er på 6,0 %
 - uendret fra oktober i fjor

• Kontorledigheten i regionen er på 10,9 %

• Reduksjon i kontorledigheten fra oktober i fjor er på 0,3 prosentpoeng

• Ledigheten på kombinasjonsareal er på 4,1 %

• Forus har en total ledighet på 9,6 % og en kontorledighet på 14,8%

• Fortsatt press på leiepriser i områder med høy ledighet

 

Last ned årets undersøkelse