IPS eller pensjonskonto - hva bør du velge?

Det å ta valg kan være vanskelig i seg selv av og til. Når du i tillegg skal ta valg som påvirker økonomien din i fjern fremtid, blir det ikke nødvendigvis lettere.

Ok, du vet at du bør spare til pensjon. Så langt henger du med. Men hva skal du velge? Hvilken sparing passer best for akkurat deg?

En av høstens store sparenyheter er IPS, pensjonssparing som gir deg skattefordeler når du sparer til pensjon. Du får en skatteutsettelse på 22% (2019) av den årlige sparingen din, og kan med det få inntil 8 800 kroner tilbake på skatten til neste år.

Men med IPS binder du også sparebeløpet til pensjon, og kan tidligst starte uttak når du er 62 år. Uttaket må også skje over minimum 10 år og minst til du fyller 80 år. Her står du mye friere når det kommer til Pensjonskonto. Da bestemmer du selv når du ønsker å ta ut beløpet du har spart.

Fleksibilitet kontra skattefordeler

Det ser ut som det er nettopp her, ved bindingstiden, det avgjørende valget tas. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av SpareBank 1, viser at skattefradraget er svært attraktivt, men at mange ser ut til å tenke mer kortsiktig om sparingen sin.

– Når vi forteller at sparingen er bundet til pensjon og tidligst kan tas ut ved 62 år, sier 21% at det er mindre aktuelt å starte sparing. Det kan tyde på at mange ønsker mer kortsiktig tilgang på sparepengene sine. For disse vil Pensjonskonto være et bra alternativ, sier Maren Stangeland Oftedal, produkteier sparing i SpareBank 1 SR-Bank.

Slik bør du velge

IPS 

Tåler du å binde pengene dine til du er 62 år, er IPS en gunstig sparemåte som sikrer at pengene dine går til det formålet de er tiltenkt. Du får skattefordeler som fritak fra formueskatt, og skatteutsettelse på 22 % av den årlige sparingen din. Skatteutsettelsen er et av insentivene til å spare i IPS og vil alltid ligge til grunn, men prosentsatsen kan endre seg frem til du tar ut pensjonen. Det er allerede klart at denne vil være på 22% i 2019. Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt. 

Pensjonskonto

Trenger du derimot litt større fleksibilitet i sparingen din, er kanskje Pensjonskonto alternativet for deg. Sparer du i Pensjonskonto låser du ikke pengene dine til pensjonen, men kan ta ut pengene hvis du har behov for det. Du har også mulighet til å spare så mye du vil, i motsetning til IPS hvor det ligger en årlig maksgrense på 15 000 kroner.

 

 


Derfor må vi spare selv

Pensjonsreformen som kom i 2011 gjør at vi får mindre i pensjon fra folketrygden. Tidligere undersøkelser har vist at hele 48% av oss har urealistiske forventninger til hvor høy pensjon vi kommer til å få, og mener at pensjonen burde utgjøre minst 70% av lønnen.Faktum er at for de fleste av oss vil pensjonen utgjøre mellom 50 og 60% av lønnen – om vi ikke sparer i tillegg på egenhånd. Vi kan kompensere for det ved å fortsette å jobbe også etter 67 år, men for de som ikke vil eller kan er rådet å starte sparingen nå.