Midlertidig stenging

Midlertidig stenging av løypen for nye kunder som ikke har BankID.

For å ivareta smittevernhensyn og redusere trafikken på kontorene, ser vi oss dessverre nødt til å stenge løypen for nye kunde som ikke har BankID fra før. Bestillingsløypen vil bli vurdert åpnet igjen når smittesituasjonen tillater det

Temporary pause of "Become a customer without BankID"

In order to safeguard covid-19 infection control considerations, and by that reduce traffic in the bank offices, we unfortunately find ourselves forced to pause the form to new customers who do not already have BankID.